• rozporządzenie ministra finansów z 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (DzU z 24 listopada 2021 r., poz. 2115)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kiełczyn (PLH020099) (DzU z 24 listopada 2021 r., poz. 2116)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kampinoska Dolina Wisły (PLH140029) (DzU z 24 listopada 2021 r., poz. 2119)

• ustawa z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 24 listopada 2021 r., poz. 2120)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Soła (PLH120083) (DzU z 24 listopada 2021 r., poz. 2121)

• ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (DzU z 24 listopada 2021 r., poz. 2122)

• ustawa z 14 października 2021 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie 6 kwietnia 2011 roku (DzU z 24 listopada 2021 r., poz. 2123)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Ińskie (PLH320067) (DzU z 24 listopada 2021 r., poz. 2126)