·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wilki nad Nysą (PLH080044) (DzU z 18 listopada 2021 r., poz. 2075)

·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żerkowice-Skała (PLH020077) (DzU z 18 listopada 2021 r., poz. 2078)

·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabia (PLH100021) (DzU z 18 listopada 2021 r., poz. 2079)

·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Pliszki (PLH080011) (DzU z 18 listopada 2021 r., poz. 2082)

·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobromyśl (PLH060033) (DzU z 18 listopada 2021 r., poz. 2084)

·       rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej – z mocą od 1 grudnia 2021 r. (DzU z 2 grudnia 2021 r., poz. 2223)

·       rozporządzenie Rady Ministrów z 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (DzU z 2 grudnia 2021 r., poz. 2225)

·       rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (DzU z 2 grudnia 2021 r., poz. 2228)