Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2018 r. nr 1130.47.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego - poz. 993

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2018 r. nr 1130.46.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego - poz. 992

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2018 r. nr 1130.45.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego - poz. 991

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych - poz. 990