[srodtytul]ZASIŁEK CHOROBOWY[/srodtytul]

- dzięki znowelizowanej 28 sierpnia ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w art. 41 ust. 1 ma teraz następującą treść: Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagrodzeniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=329509]DzU nr 179, poz. 1383[/link])

[srodtytul]RATYFIKACJE[/srodtytul]

[b]Prezydent RP uzyskał ustawową zgodę na ratyfikację umów między rządem RP a rządami:[/b]

– Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Dausze 18 listopada 2008 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=329501]DzU nr 179, poz. 1384[/link])

– Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie 15 maja 2007 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=329513]DzU nr 179, poz. 1386[/link])

– Nowej Zelandii w sprawie programu „Zwiedzaj i pracuj” (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie 9 maja 2008 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=329491]DzU nr 179, poz. 1387[/link])

– oraz między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie 16 września 2004 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=329489]DzU nr 179, poz. 1385[/link])

[srodtytul]PODATKI[/srodtytul]

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=329515]DzU nr 179, poz. 1388[/link])

[srodtytul]IZBY MORSKIE[/srodtytul]

- regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=329496]DzU nr 179, poz. 1393[/link])

[srodtytul]POMOC DLA WSI[/srodtytul]

- korekta jednego przepisu rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich; to rozporządzenie oraz niżej opisane weszły w życie 10 listopada ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330853]DzU nr 189, poz. 1468[/link])

[srodtytul]ODZNAKA „BENE MERITO”[/srodtytul]

- Rada Ministrów ustanowiła odznakę honorową „Bene merito”, tj. zaszczytne honorowe wyróżnienie, która może być nadawana (przez ministra spraw zagranicznych) obywatelom polskim oraz państw obcych za działalność wzmacniającą pozycję RP na arenie międzynarodowej (D[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330847]zU nr 189, poz. 1469[/link])