STATUTY

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów  z 15 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (DzU nr 85, poz. 460)

KRAJOWY REJESTR KARNY

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 1  kwietnia, zmieniające rozporządzenia w sprawie  sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień (DzU nr 85, poz. 461)

KSIĘGI WIECZYSTE

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z  4 kwietnia, zmieniające rozporządzenia w sprawie  określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym  (DzU nr 85, poz. 462)

LOKALE MSWiA

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 31 marca w sprawie  sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA (DzU nr 85, poz. 464)

OCHRONA ZWIERZĄT

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

- rozporządzenie ministra  środowiska z 5 kwietnia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego (DzU nr 85, poz. 465)

WODY

- rozporządzenie ministra zdrowia  z 31 marca i w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (DzU nr 85, poz. 466)

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

- rozporządzenia Rady Ministrów z 5 kwietnia w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu tego świadectwa (DzU nr  86, poz. 470)

RCB

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów  z 11 kwietnia w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (DzU nr  86, poz. 471)

TRANSPORT PUBLICZNY

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 23 marca w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego  (DzU nr  86, poz. 473)

PROCES ODZYSKU

- rozporządzenie ministra  środowiska z 5 kwietnia w sprawie  procesu odzysku R10 (DzU nr  86, poz. 476)

ODPADY

- rozporządzenie ministra  środowiska z 5 kwietnia w sprawie  kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, (DzU nr  86, poz. 477)

BADANIA NAUKOWE

- rozporządzenie ministra  zdrowia z 8 kwietnia w sprawie wysokości opłaty za czynności związane z wydawaniem zgody na przeprowadzenie badań naukowych i rozwojowych  (DzU nr  86, poz. 479)