- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 11 lutego 2015 r. w sprawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców (DzU z 27 lutego 2015 r., poz. 274)