fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

NSA: studium uwarunkowań nie może być zbyt szczegółowe

www.sxc.hu
Studium jest aktem polityki przestrzennej, a nie prawem. Dlatego nie może być zbyt szczegółowe.

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął na niekorzyść gminy Jaworzno. Jest ona bogata w zasoby węgla. W swoim studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawarła więc wiele postanowień dotyczących tej kopaliny.

Część zapisów studium zakwestionował wojewoda w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Chodziło m.in. o ustalenia studium dotyczące złóż węgla. Jedna z tabel w studium bardzo precyzyjnie określała warunki prowadzenia eksploatacji dla złoża, dla którego wyznaczono filar ochronny, a także zakazy, np. odnośnie do nachylenia powierzchni. Zdaniem wojewody studium narusza art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przewiduje on, że w tym akcie należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia. Na tej podstawie gmina powinna prowadzić politykę przestrzenną niestojącą w sprzeczności z działalnością górniczą.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga w tym zakresie jest zasadna. Jego zdaniem gmina ma jedynie prawo do określania obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny. Ustawodawca przyznał gminie uprawnienie do określania granic i sposobu zagospodarowania terenu lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym obszarów górniczych, dopiero przy uchwalaniu miejscowego planu. Z tych powodów sporna tabela narusza przepisy.

Władze gminy odwołały się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten jednak oddalił ich skargę. Według niego nie wolno wprowadzać tego typu zapisów w akcie polityki przestrzennej gminy. Jest to dokument, który ma ułatwiać gminie orientację w kierunkach rozwoju.

Sygnatura akt: II SA/Gl 465/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA