fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zasada szybkości postępowania ws. wydawania decyzji o warunkach zabudowy - wyrok NSA

Fotorzepa, Dominik Pisarek
W razie niespełnienia chociaż jednej z przesłanek wydania decyzji o warunkach zabudowy można odstąpić od oceny pozostałych. Według NSA urzeczywistnia to zasadę szybkości postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny 28 sierpnia 2019 r. wydał wyrok (sygn. II OSK 1946/18), który rozstrzyga zagadnienie, dotąd nieanalizowane w orzecznictwie. Przedmiotem rozważań NSA był wymóg łącznego spełnienia warunków ustawowych jako przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy. Orzeczenie to potwierdza, że organy administracji są uprawnione do odstąpienia od dalszego badania przewidzianych w ustawie przesłanek, w przypadku gdy niespełniona jest choćby jedna z nich. NSA uznał takie postępowanie organu za urzeczywistnienie zasady szybkości i prostoty postępowania, o których mowa w art. 12 kodeksu postępowania administracyjnego.

Miały powstać budynki

Od 2016 r. toczyło się postępowania, w którym skarżący zwrócił się do burmistrza (jako organu właściwego do wydawania decyzji o warunkach zabudowy na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym („u.p.z.p."), o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji poleg...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA