fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Ślub w USC z limitem 10 gości. Czy to zgodne z prawem?

Adobe Stock
Czy limit 10 osób podczas uroczystości ślubnej w Urzędzie Stanu Cywilnego jest zgodny z prawem?

Takie pytanie trafiło do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego eksperci wyjaśnili w czym rzecz.

- Żeby ślub mógł być zawarty, co do zasady musi wziąć udział w ceremonii pięć osób: nowi małżonkowie (nupturienci), świadkowie oraz kierownik urzędu stanu cywilnego. To, kto jeszcze – leży w gestii samych urzędów, bo to one odpowiadają za organizację pracy, w tym za to, by instytucja w pandemii była w stanie zachować ciągłość realizacji zadań - twierdzą prawnicy z Biura RPO.

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z  6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 ze zm.) do dnia 31 sierpnia 2021r. wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniom polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do takich spraw zaliczona się rejestrację stanu cywilnego (§ 21 ust. 4 pkt 1 rozp.RM). Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń podejmuje, z zastrzeżeniem ust. 4, kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki (§ 21 ust. 5 rozp.RM).

Zatem liczba osób, które mogą uczestniczyć w ceremonii ślubu cywilnego, zależy od decyzji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, która powinna uwzględniać konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli podczas ceremonii. W grę wchodzą różne czynniki, np. metraż pomieszczeń, które osoby kierujące danym urzędem biorą pod uwagę ustalając właściwe limity.

Np. w Sali Ślubów w Wadze Miejskiej w Poznaniu może przebywać 27 osób, w tym osoby zawierające małżeństwo oraz świadkowie. Do limitu nie wlicza się  kierownika USC.

W Krakowie do 31 sierpnia 2021 r. obowiązują następujące limity:

Sala ślubów przy ul. Lubelskiej 27 - 60 osób

Sala ślubów os. Zgody 2 - 24 osoby

Sala ślubów przy ul. Wadowickiej 8W - 7 osób

Limit osób może być zwiększony o osoby zaszczepione dwoma dawkami przeciwko Covid-19, na dowód trzeba okazać stosowne zaświadczenie.

We Wrocławiu przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński odbywa się w obecności osób wstępujących w związek małżeński, 2 świadków i 11 dodatkowo zaproszonych gości. Ale można tu zamówić ślub w plenerze.

W Warszawie limity są inne w każdej dzielnicy:

Od 26 czerwca 2021 r. maksymalna liczba uczestników uroczystości w salach ślubów może być następująca:

ul. S.Żeromskiego 29 (Bielany) - 21 osób

pl. Zamkowy 6, Pałac Ślubów I piętro - 23 osoby, II piętro - 46 osób

al. Solidarności 90 (Wola) - 23 osoby

pl. Czerwca 1976 r. (Ursus) - 22 osoby

al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów) - 31 osób

ul. Włókiennicza 54 - 29 osób

ul. I Praskiego Pułku 33 (Wesoła) - 30 osób

ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3 (Praga Północ) - 28 osób

ul. L.Kondratowicza 20 (Targówek) - 15 osób

ul. Klimczaka 4 (Wilanów) - 41 osób

Do liczby uczestników uroczystości nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw Covid-19 pełną dawką szczepionki. Trzeba to potwierdzić w formie elektronicznej lub papierowej. Wszyscy uczestnicy i tak zobowiązani są do zakrywania nosa i ust maseczkami. Zwolniona z tego obowiązku jest tylko para młoda podczas zawierania małżeństwa.

W Gdańsku na uroczystościach ślubnych w Nowym Ratuszu oprócz pary młodej oraz świadków, może być do dziesięciu osób. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa zarówno na terenie otwartym jak i w pomieszczeniach budynku.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA