fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Skarga nadzwyczajna Ziobry od sądowego nakazu zapłaty związanego z lichwiarską pożyczką

Zbigniew Ziobro
Fotorzepa / Jakub Czermiński
Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla wydanego 20 czerwca 2017 r. przez Sąd Okręgowy w Katowicach. W ocenie Prokuratora Generalnego umowa pożyczki, której dotyczył weksel miała niedozwolony charakter lichwiarski - informuje Prokuratura Krajowa.

Prokuratura Krajowa podaje, że pożyczka została zaciągnięta przez spółkę z Dąbrowy Górniczej. Opiewała na ponad 143 tys. zł wraz z należnościami ubocznymi z tytuły prowizji i odsetek. Pożyczkobiorca wystawił jako zabezpieczenie pożyczki weksel in blanco, poręczony solidarnie przez spółkę prawa angielskiego i dwie osoby fizyczne, w tym prezesa spółki-pożyczkobiorcy.

Wierzyciel wniósł 13 czerwca 2017 roku do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew, w którym domagał się wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla, zasądzającego od pozwanych solidarnie kwoty ponad 227 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w spłacie pożyczki. Wcześniej pożyczkobiorca w styczniu 2017 r. uiścił jedynie kwotę 30 tys. zł tytułem spłaty pożyczki. Wierzyciel zaliczył tę kwotę w całości na poczet odsetek za opóźnienie.

Sąd Okręgowy w Katowicach wydał 20 czerwca 2017 roku nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, w którym zasądził od czworga pozwanych solidarnie na rzecz powoda z weksla kwotę ponad 227 tys. zł.

Czytaj także:

Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego o uchylenie nakazu zapłaty w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach oraz wydanie postanowienia przez katowicki sąd o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego nakazu zapłaty do czasu ukończenia postępowania ze skargi nadzwyczajnej.

Prokurator Generalny wskazał, iż przede wszystkim w niniejszej sprawie doszło do naruszenia zasad, wolności i praw człowieka i obywatela, określonych w art. 2 i 20 i art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., takich jak zasada zaufania do państwa oraz zasady bezpieczeństwa prawnego, społecznej gospodarki rynkowej, a ponadto prawa do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej.

Zdaniem Prokuratora Generalnego sąd powinien oddalić powództwo wobec nieważności umowy pożyczki jako sprzecznej z Konstytucją RP oraz przepisami prawa, w szczególności noszącej znamiona lichwy. Wysokość odsetek za opóźnienie zastrzeżona w umowie wynosiła bowiem w stosunku rocznym ponad 60 proc. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami wierzyciel mógł naliczać odsetki za opóźnienie jedynie w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, tj. 14 proc. w ujęciu rocznym.

Prokurator Generalny wskazał również, że uzasadniony jest wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego nakazu zapłaty do czasu zakończenia postępowania ze skargi nadzwyczajnej. Jak wyjaśnił, działania komornika dotyczyć mają nieruchomości pozwanych. Ich realizacja wiązałaby się niepowetowaną szkodą dłużników-pozwanych.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA