fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Rejestracja auta tańsza i łatwiejsza

Adobe Stock
Nowy właściciel samochodu nie będzie musiał zmieniać tablic rejestracyjnych poprzednika. Oszczędzi 80 zł.

Do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano właśnie projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Ma być szybciej i taniej, głównie przy rejestracji samochodów. Rzecz dotyczy właścicieli pojazdów oraz wydziałów komunikacji. Co proponuje resort infrastruktury?

Po pierwsze, zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu przez starostę lub producenta albo importera, gdy wprowadza pojazd do obrotu w Polsce.

Po drugie, pojawi się możliwość zachowania na wniosek nowego właściciela pojazdu dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym zalegalizowanych tablic i nalepki kontrolnej. Warunek jest jeden: nowy właściciel składa wniosek o rejestrację pojazdu, który był zarejestrowany w Polsce i ma tablice zgodne z obowiązującymi przepisami.

Po trzecie, wprowadzona zostanie możliwość rejestracji pojazdu (stałej lub czasowej) na wniosek właściciela przez starostę właściwego również ze względu na miejsce czasowego zamieszkania.

Tu też MI stawia warunek: czasowe zamieszkanie w danym miejscu musi trwać dłużej niż sześć miesięcy.

Kolejne udogodnienie: starosta (właściwy dla miejsca zakupu lub odbioru auta) dostanie prawo dokonania czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w razie konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru. Dziś takie prawo ma tylko starosta właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) nabywcy, które może być inne niż miejsce zakupu lub odbioru auta.

W noweli znosi się też obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeśli od uprzedniej ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie własności pojazdu (dotyczy przerejestrowania pojazdu dokonywanego na wniosek właściciela pojazdu w przypadku zmiany miejsca jego zamieszkania/siedziby).

Konkretne rozwiązania mają być gotowe do końca czerwca.

Etap legislacyjny: uzgodnienia wewnątrzresortowe

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA