fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Akt oskarżenia wniesiony przez prokuratora jest informacją publiczną

123RF
Akt oskarżenia wniesiony przez prokuratora do sądu jest informacją publiczną, dostępną na wniosek.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zobowiązał prokuratora okręgowego w Kielcach do rozpoznania wniosku Fundacji Motocyklowej Duae Rotae w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Fundacja wystąpiła do prokuratora o doręczenie skanu/kopii aktu oskarżenia, skierowanego do sądu w sprawie jednego z jej klientów.

Fundacja z siedzibą w Dzierżoniowie w woj. dolnośląskim, której głównym celem jest udzielanie wszechstronnej pomocy motocyklistom, występuje w ich imieniu m.in. w procesach karnych i odszkodowawczych.

Prokurator okręgowy odmówił dostępu do akt podręcznych postępowania karnego, prowadzonego przed sądem rejonowym, w których znajdowała się kopia aktu oskarżenia. Dostęp do tych akt regulują przepisy kodeksu postępowania karnego i podlega on ścisłej reglamentacji. Postępowanie sądowe w sprawie, w której został wniesiony akt oskarżenia, dotychczas nie zostało prawomocnie zakończone. Mimo że akt oskarżenia jest dokumentem urzędowym, nie może być udostępniony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej – stwierdził prokurator. Ponieważ jednak odpowiedział jedynie pismem, fundacja złożyła skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

Sąd potwierdził stanowisko prokuratora okręgowego, że przepisy k.p.k. wyłączają dostęp do akt w trybie ustawy o informacji publicznej w trakcie postępowania sądowego oraz postępowania przygotowawczego. Zastrzegł jednak, że przyjęcie stanowiska, iż akta podręczne prokuratora nie stanowią jako takie informacji publicznej, nie oznacza, że zawarte w nich poszczególne dokumenty urzędowe nie mogą być udostępnione jako informacja publiczna. O ile czynności prowadzone w ramach postępowania przygotowawczego mogą być udostępnione opinii publicznej tylko w ograniczonym zakresie, o tyle po sporządzeniu i przesłaniu aktu oskarżenia do sądu zostaje on odczytany, a jego treść podana do publicznej wiadomości. Fundacja nie domaga się dostępu do akt podręcznych prokuratora, lecz kopii urzędowego dokumentu, jakim jest akt oskarżenia wysłany do sądu. Więc powinien być rozpatrywany w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej – stwierdził WSA.

Tymczasem prokurator okręgowy w Kielcach ani nie udostępnił żądanej informacji, ani nie wydał odmownej decyzji. Dlatego sąd zobowiązał go do rozpatrzenia wniosku fundacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku. ©?

sygnatura akt: II SAB/Ke 74/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA