fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Utrata pozwolenia na broń za niezłożenie sprawozdania finansowego spółki - wyrok WSA

123RF, Butsaya Ruengpen
By stracić broń, wystarczy oskarżenie o niezłożenie sprawozdania finansowego spółki i postępowanie z ustawy o rachunkowości.

Komendant wojewódzki policji w Kielcach odebrał od posiadacza broń palną. Przekazał do depozytu Komendy Wojewódzkiej karabinek Walther i pistolet Beretta wraz z amunicją i pozwoleniem na broń sportową.

Spowodowała to informacja Sądu Rejonowego w Kielcach o prowadzonym postępowaniu karnym w sprawie popełnienia przestępstw z ustawy o rachunkowości. Ponieważ wskutek tego oskarżony stanowi zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego, broń należy odebrać prewencyjnie i przekazać do depozytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania – stwierdził komendant.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach właściciel broni zarzucił, że nie wyjaśniono, dlaczego miałby stanowić takie zagrożenie. Toczy się przeciwko niemu postępowanie z ustawy o rachunkowości o niewypełnienie obowiązku składania sprawozdań finansowych, których treść znajduje się w aktach rejestrowych spółki. Nie zapadło jednak jeszcze żadne prawomocne orzeczenie uznające go za winnego popełnienia przestępstwa umyślnego.

Komendant odpowiedział na zarzuty, że od osób mających pozwolenie na broń należy wymagać nienagannej postawy i bezwzględnego przestrzegania przepisów ze względu na ścisły związek prawa do broni ze sferą porządku i bezpieczeństwa publicznego. Gdy są zarzuty popełnienia przestępstwa umyślnego, organy policji powinny reagować, wykorzystując ustawowe uprawnienia do prewencyjnego zabezpieczenia broni. Postępowanie karne, choć nie zapadł wyrok, daje podstawę do przypuszczeń, że oskarżony stwarza zagrożenie dla siebie, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Sąd oddalił skargę. Zwrócił uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy o broni policja, a w przypadku żołnierzy zawodowych Żandarmeria Wojskowa, może odebrać broń i amunicję oraz pozwolenie na broń jej posiadaczowi, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne o przestępstwa umyślne. Broń może być w depozycie do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, nie dłużej niż trzy lata. Czyny, które zarzucono skarżącemu, należą do przestępstw umyślnych. Policja może odebrać broń, amunicję oraz pozwolenie na broń, gdy zachodzi obawa, że podejrzany czy oskarżony o popełnienie przestępstwa umyślnego stanowiłby zagrożenie dla siebie, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Sąd ocenił, że tu wystąpiła taka sytuacja. Przy czym nie bez znaczenia jest, że posiadacz broni został oskarżony o popełnienie czterech umyślnych przestępstw: niezłożenie sprawozdań finansowych za kolejne lata 2012–2015. W opinii sądu każde przestępstwo umyślne to niewątpliwe zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wyrok jest nieprawomocny.

sygnatura akt: II SA/Ke 831/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA