fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Organ egzekucyjny nie bada zasadności roszczenia objętego tytułem wykonawczym

Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności roszczenia objętego tytułem wykonawczym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę dłużnika w sporze z fiskusem prowadzącym wobec niego postępowanie egzekucyjne.

W sprawie chodziło o koszty postępowania administracyjnego, o których ściągnięcie do fiskusa wystąpił burmistrz.

Fiskus, działając jako organ egzekucyjny na podstawie wystawionego przez burmistrza tytułu wykonawczego, dokonał zajęcia przysługujących dłużnikowi świadczeń emerytalnych oraz renty socjalnej. Na zastosowany środek egzekucyjny mężczyzna złożył pismo zatytułowane „sprzeciw". Fiskus wezwał go do sprecyzowania, czego się domaga. Pouczył, że w przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie pismo zostanie potraktowane jako wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Dłużnik w wyznaczonym terminie wyjaśnień nie złożył, więc fiskus odmówił umorzenia egzekucji.

Podstaw uzasadniających zmianę bądź uchylenie rozstrzygnięcia nie dopatrzył się też organ drugiej instancji. Dłużnik, skupiając się na problemach związanych z rozgraniczeniem nieruchomości i kłopotach z sąsiadem, które były praprzyczyną egzekucji, poskarżył się do sądu.

Nic to jednak nie dało. Białostocki Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się, że w spornej sprawie nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących umorzeniem postępowania egzekucyjnego. Zauważył, że stanowisko skarżącego i przedstawiane dokumenty odnoszą się wyłącznie do kwestii dotyczących nieruchomości.

Tymczasem organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności nałożenia obowiązku będącego przedmiotem egzekucji. Przepisy zakazują bowiem organowi egzekucyjnemu badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Ponadto sprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym nie jest kontynuacją postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości i nie może wpływać na ustalenie jego kosztów — podkreślił sąd w uzasadnieniu.

sygnatura akt: II FZ 889/16

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA