fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Najem jest jasno uregulowany w ustawie

123RF
Rada gminy nie może w uchwale dodawać wymogów, jakie należy spełnić, by ubiegać się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.

Rada Miejska w Cedyni przyjęła zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W jednym z punktów wskazała, że o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą się ubiegać osoby stale mieszkające na terenie gminy i nieposiadające tytułu prawnego do jakiegokolwiek lokalu, który może zaspokajać potrzeby mieszkaniowe (wymóg ten dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkania z wnioskodawcą).

Tymczasem w ustawie o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy ustawodawca zakreślił krąg osób posiadających prawo do najmu lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu. Należą doń mieszkańcy gminy mający niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe i prowadzący gospodarstwa domowe o niskich dochodach.

– Rada gminy nie ma upoważnienia, by w uchwale formułować dodatkowe wymogi, jakie muszą być spełnione, by ubiegać się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu jednostki samorządu terytorialnego – orzekł wojewoda zachodniopomorski.

sygnatura akt: NK-3.4131.100. 2016.AB

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA