fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

RPO pyta RCL o zwłokę w publikacji wyroku TK

Fotorzepa
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji o wyjaśnienie przyczyn nieopublikowania wyroku TK z 3 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału.

Chodzi o wyrok w sprawie o sygn. akt K 34/15 dotyczący ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uchwalonej 25 czerwca 2015 r. Trybunał orzekł, że niektóre z jej przepisów są niezgodne z Konstytucją.

RPO Adam Bodnar przypomniał, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zgodnie z art. 190 ust. 2 zdanie 1 Konstytucji RP , orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego powinien więc być zostać niezwłocznie ogłoszony w Dzienniku Ustaw.

- Uchwały dotyczące wyboru pięciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które były rozpatrywane na trzecim posiedzeniu Sejmu w dniu 2 grudnia 2015 r. w godzinach od 18:05:41 do 19:26:08 (głosowanie nr: 6,8,10,12, 13) zostały podpisane cyfrowo w RCL dnia 2 grudnia 2015 r. w godzinach od 21:40:22 - 21:40:33 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" jeszcze tego samego dnia - zauważył Rzecznik.

W jego ocenie wyrok TK z 3 grudnia  ma fundamentalne znaczenie ustrojowe i z tego powodu powinna zostać zachowana tego samego rodzaju niezwłoczność co do jego publikacji, jak w przypadku uchwał Sejmu.

RPO zwrócił się do wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji Roberta Brochockiego o udzielenie informacji, dlaczego do tej pory wyroku nie opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Termin ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw minie w przyszły poniedziałek, jednak RCL  informował 7 grudnia, że  publikacji można się spodziewać wcześniej, nawet w środę, czyli dzisiaj.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA