fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Medel: spór o TK wymaga wnikliwej obserwacji

Fotorzepa, Marta Bogacz
W dniu 22 października 2016 roku w Paryżu odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés), które zajęło się głównie sytuacją sądownictwa w Turcji i Polsce.

Głównym punktem tego posiedzenia była sytuacji sądownictwa w Turcji zwłaszcza po aresztowaniu Przewodniczącego Unii Sędziów Tureckich, stowarzyszonej z organizacją MEDEL, sędziego Murata Arslana.

W toku obrad omówiono działanie platformy poświęconej obronie niezależnego sądownictwa tureckiego. Następnie referat wygłosił adwokat Scott Crosby ze Szkocji, który jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Adwokatów zajmujących się sprawami karnymi (ECB). W trakcie debaty omówiono dramatyzm sytuacji w Turcji, ze szczególnym uwzględnieniem masowych represji w stosunku do tamtejszych sędziów. W konkluzji przyjęto inicjatywę zorganizowania akcji solidarnościowej na rzecz sędziów tureckich na szczeblu europejskim oraz rozważano perspektywy ewentualnej wizyty monitoringowej w tym kraju.

Drugą część posiedzenia zdominowała sytuacja sądownictwa w Polsce.

Asumpt do tego dało sprawozdanie z Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich, który odbył się 3 września 2016 roku w Warszawie. Sprawozdanie to przygotował sędzia Thomas Guddat z Drezna, który był jednym z gości zaproszonych na Kongres i w jego toku wygłaszał referat. Objęło ono rzetelny opis przebiegu obrad oraz omówienie treści uchwał podjętych w toku Kongresu, a więc problemy, które są szeroko omawiane w środowisku sędziowskim.

Nadmienić należy jeszcze, iż sędzia Guddat jest Prezesem Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów oraz Wiceprezesem MEDEL. Następnie wywiązała się dyskusja, w toku której zebrani zadawali pytania dotyczące szczegółowych aspektów sądownictwa w Polsce, w tym przede wszystkim sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym. W konkluzji wszyscy zgodzili się, iż sytuacja sądownictwa w Polsce w świetle działań aktualnych władz Polski budzi szczególną troskę i musi pozostawać przedmiotem wnikliwej obserwacji.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA