fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Żurek: mieliśmy dobrą opinię wśród prawników w Europie

Zbigniew Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa
rp.pl, Dział Prawa
Zbigniew Żurek z Krajowej Rady Sądowniczej rozmawiał z Ewą Usowicz o niekończącym się sporze o TK i ostatniej wypowiedzi Ministra Ziobry.

- Zbigniew Ziobro nie ma kompetencji prawnych, by kontrolować Trybunał Konstytucyjny. Nie powinien pisać do TK, że działania Trybunału mogą stać się przedmiotem podjętej przez niego kontroli przestrzegania prawa. To krok za dużo. W tej sytuacji słowa Ministra mogą być to czytane jako groźba.

- Trybunał jest organem konstytucyjnym, Prokurator Generalny nie. Sytuacja narasta. My podmioty zaangażowane w Polsce możemy się mylić, Komisja Wenecka to niezależny organ. Opinia Komisji jest jednoznaczna. Dziś mamy eskalację doprowadzona do granic możliwości demokracji, gdy premier nie chce publikować orzeczeń TK.

- Przy dzisiejszym przepływie informacji stanowisko Ministra Ziobry zaraz znajdzie się w Radzie Europy i w Parlamencie Europejskim. Tam sądów konstytucyjnych się nie kontroluje.

- W trójpodziale władzy sądy mają ostatnie słowo, odnośnie tego jakie prawo należy stosować. Jest najsłabszą władzą. W zasadzie władza stała się ustawodawczo-wykonawczą. Posłowie przenikają się z funkcjami rządowymi. Władza wykonawcza ma podległe sobie resorty siłowe. Dlatego władza sądownicza musi mieć to ostatnie słowo. Balans władzy został jednak zaburzony. To nie parlament powinien być najwyższą władzę.

- Wstyd mi, że muszę się tłumaczyć z tego typu wypowiedzi.

- Sądy będą stosować wyroki Trybunału. Mamy sygnały od sądów. Mamy też instancje odwoławcze, które maja ujednolicać prawo z możliwością kasacji do TK i zadawania pytań do TK.

- NSA też sygnalizował, że będzie przestrzegać prawa interpretowanego przez Trybunał.

- Dualizm stworzy anarchię prawną. Odbije się to na obywatelach. Urzędnik nie pozwoli na niewłaściwe stosowanie prawa, a TK się z tym nie zgodzi. Sądy nie uznają rozstrzygnięcia Trybunału i obywatel w sytuacji niepewności prawa oraz przewlekłości postępowania będzie kierował sprawę do Strasburga.

- Jeśli Strasburg zasadzi odszkodowanie od państwa na rzecz obywatela, to zapłacimy my wszyscy.

- Mamy wyedukowane prawnie społeczeństwo. Sprawy ważne dla obywateli będą trafiać do Strasburga.

- Mieliśmy bardzo dobra opinię wśród prawników europejskich. Teraz są zdziwieni, że w Polsce uderza się bezpośrednio w prezesa Trybunału. Polska była filarem nowych państw europejskich.

- Musimy się zastanowić nad tymi wyrokami TK, które nie zostały jeszcze opublikowane. Trzeba wybrnąć z tego pata. Politycy, dogadajcie się! Trzeba wykonać reformę TK, ale długofalową.

Zobacz wideo: Żurek w #RZECZoPrawie

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA