Sędziowie i sądy

Wybory do KRS nietransparentne, skład wadliwy - uważają NRA, HFPC, INPRIS

123RF
Krajowa Rada Sądownictwa zostanie obsadzona w sposób wadliwy, gdyż nie będzie w niej sędziów SN - uważa Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Z kolei Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS zarzucają, że wbrew obietnicom prezydenta, wybory do KRS są nietransparentne.

W poniedziałek odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka,  na którym miała być ustalona lista kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Procedurę wyboru członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa negatywnie oceniły dziś Naczelna Rada Adwokacka oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS.

Adwokaci: KRS będzie obsadzona wadliwie

- Trwający obecnie proces wyboru 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa nie spełnia wymogów przewidzianych zarówno przepisem art. 187 Konstytucji RP, jak i nowym przepisem art. 9a ustawy o KRS -  zwraca uwagę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w dzisiejszej uchwale.

Przypomina, że ostatnia nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przerywa określoną w Konstytucji RP  kadencję sędziów - członków tego organu. Zgodnie z przepisami Konstytucji i nowej ustawy o KRS, wybór 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa ma zostać dokonany spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i wojskowych. Tymczasem wśród zgłoszonych i rozpatrywanych kandydatów na członków KRS nie ma ani jednego kandydata spośród sędziów SN.

- Niezależnie od wątpliwości dotyczących zgodności ustawy o KRS z Konstytucja RP, Krajowa Rada Sądownictwa zostanie obsadzona w sposób wadliwy z punktu widzenia zapisów ustawowych, co może mieć istotne znaczenie dla oceny ważności i skuteczności podejmowanych przez ten organ decyzji - podkreśla Prezydium NRA.

HFPC: gdzie tu przejrzystość

Wspólne oświadczenie  w tej samej sprawie wydały  Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Ich zdaniem dotychczasowy przebieg procedury wyboru był "skrajnie nietransparentny", mimo zapewnień projektodawcy – Prezydenta RP – że nowelizacja wzmocni debatę publiczną na temat kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

- Marszałek Sejmu odmawia udostępnienia list sędziów popierających kandydatów zgłoszonych w tej procedurze. Nie przedstawiono również harmonogramu wyborów, przez co do wyboru sędziów do KRS może dojść już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, mimo iż taki punkt porządku dziennego nie został obecnie uwzględniony. Procedura przeprowadzana przez Marszałka Sejmu przebiega w atmosferze nieufności, pośpiechu i braku transparentności - czytamy w oświadczeniu. - Sejm, który zmienił ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, uzasadniając to potrzebą zwiększenia transparentności wyborów członków KRS oraz potrzebą zwiększenia kontroli obywateli nad wymiarem sprawiedliwości, planuje dokonać wyboru w sposób, który nie pozwala obywatelom na poznanie kandydatów, w atmosferze niedomówień, wątpliwości, a nawet oskarżeń.

Zdaniem HFPC i INPRIS taki pogląd potwierdza również przebieg zorganizowanego przez nich tydzień temu wysłuchania publicznego kandydatów do KRS, w którym udział wzięło zaledwie dwóch kandydatów.

- W konsekwencji obecna formuła wyboru kandydatów do KRS nie realizuje celów założonych przez projektodawcę – nie umożliwiła debaty nad kandydaturami. Jest w rzeczywistości zaprzeczeniem transparentności. Przyjęta procedura pokazuje, że jedynie politycy decydują o składzie KRS, a tym samym o tym, kto będzie stał na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów - twierdzą  HFPC oraz INPRIS.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL