fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

WSA: Kancelaria Sejmu ma ujawnić listy poparcia do KRS, zakaz PUODO uchylony

Adobe Stock
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dziś dwa orzeczenia uchylające postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ws. zobowiązania Kancelarii Sejmu RP do nieudostępniania list z nazwiskami sędziów, którzy poparli sędziów kandydujących do nowej KRS.

Dwa wyroki (sygn. akt II SA/Wa 1927/19 oraz sygn. akt II SA/Wa 2154/19) dotyczą dwóch postanowień Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  dotyczących wykazów sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Mimo prawomocnego wyroku NSA z końca czerwca 2019 r. zobowiązującego do ujawnienia list,  PUODO nakazał w nich powstrzymania się od ich upubliczniania oraz udostępniania w jakiejkolwiek formie innym podmiotom do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Na to postanowienie Prezesa UODO powołuje się Kancelaria Sejmu odmawiając ujawnienia list sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi.

Trzy skargi (m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich i posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz) na postanowienie PUODO z 29 lipca 2019 r. zostały zarejestrowane pod sygn. akt II SA/Wa 1927/19, II SA/Wa 2148/19 i II SA/Wa 2153/19, a następnie połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod sygn. akt II SA/Wa 1927/19.

Drugi wyrok (sygn. akt II SA/Wa 2154/19) dotyczy skargi złożonej przez sędziego Macieja Nawackiego (członka nowej KRS i prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie). Chodziło mu o  zbadanie, czy publikacja list poparcia, którą nakazał NSA, jest zgodna przepisami o ochronie danych osobowych.

Czytaj też:

Szefowa Kancelarii Sejmu ukarana, Ziobrze grozi to samo

Listy poparcia do KRS wciąż niejawne. Wśród prawników wrze

WSA o ujawnieniu list poparcia do KRS: nakaz PUODO nie dotyczy sądu

Są skany postanowień PUODO ws. zakazu dla Kancelarii Sejmu

Sędzia z KRS Maciej Nawacki przyznał, że jest autorem skargi do UODO

UODO zakazał publikacji list poparcia dla kandydatów do KRS

Jak wynika z komunikatu na stronie WSA, z uwagi na to, iż dzisiejsze wyroki Sądu zostały wydane na podstawie art. 119 pkt 3 p.p.s.a., na posiedzeniu niejawnym, w trybie uproszczonym, poznanie motywów rozstrzygnięć Sądu będzie możliwe dopiero po sporządzeniu uzasadnień w przedmiotowych sprawach. Uzasadnienia te zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej WSA.

WSA wyjaśnił jednak, że w sprawach tych zostały wydane dwa wyroki, gdyż dotyczyły one dwóch różnych postanowień Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przedmiotem zaskarżenia w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1927/19 było postanowienie wydane w wyniku wszczęcia z urzędu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych postępowania wobec Kancelarii Sejmu RP w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS. Natomiast przedmiotem zaskarżenia w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 2154/19 było postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydane w wyniku wniesionego przez Macieja Nawackiego wniosku o wydanie postanowienia o ograniczeniu przetwarzania jego danych osobowych przez Kancelarię Sejmu RP, zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS.

Odpowiadając dziś na skargi WSA w Warszawie uchylił oba postanowienia UODO.  Wydane wyroki są nieprawomocne. Stronom postępowania przysługuje możliwość ich zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Historia sprawy list poparcia do KRS

W grudniu 2017 r. uchwalono nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Nowe przepisy - przygotowane przez prezydenta Andrzeja Dudę - niezgodnie z Konstytucją przerwały kadencje dotychczasowych 15 członków Rady będących sędziami. Zmieniły też zasady ich wyboru - dotychczas wybierało ich samo środowisko sędziowskie - ich następców na wspólną czteroletnią kadencję wybrał w marcu 2018 r. Sejm.

Nowych kandydatów do KRS mogły zgłaszać grupy 25 sędziów oraz co najmniej dwóch tysięcy obywateli. Wpłynęło 18 kandydatur na członków Rady. Nie było wiadomo, którzy sędziowie ich poparli, ponieważ listy popierających stanowiły załączniki do zgłoszeń. Zgodnie zaś z art. 11c ustawy o KRS nie są one podawane przez Marszałka Sejmu do publicznej wiadomości.

Wobec informacji, że większość kandydatów jest związana z Ministrem Sprawiedliwości, obywatel wystąpił do Kancelarii Sejmu RP o udostępnienie informacji publicznej w postaci tych załączników. Chciał poznać imiona, nazwiska i miejsca służbowe sędziów popierających kandydatów. Skarżący miał wątpliwości co do standardów jawności procedury wyboru.

Szef Kancelarii Sejmu RP odmówił udostępnienia tych dokumentów. Argumentował, że ustawa o KRS ma pierwszeństwo przed ustawą o dostępie do informacji publicznej. Skarżący zaskarżył odmowę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wskazał, że odmowa ogranicza prawo do informacji publicznej o osobach pełniących funkcję publiczną, które biorą udział w procedurze kształtowania składu organu władzy publicznej.

W sierpniu 2018 r. WSA uwzględnił skargę obywatela. Uznał, że ustawa o KRS nie wyłącza stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej. A dane sędziów, którzy poparli kandydatów do nowej KRS, są informacją publiczną (zwłaszcza, że działali jako pełniący funkcje publiczne, a nie jako zwykli obywatele).  

28 czerwca 2019 r. wyrok ten utrzymał NSA (sygn. akt I OSK 4282/18), oddalając skargę kasacyjną Kancelarii Sejmu. Wskazał, że udostępnieniu nie podlega tylko numer PESEL danego sędziego, bo nie jest on związany z funkcją publiczną.

Po tym ostatecznym wyroku wnioskodawca 30 czerwca 2019 r. wystąpił do Kancelarii Sejmu RP o udostępnienie żądanej informacji publicznej.  Dostał 15 lipca odpowiedź, że nadal „trwa zbieranie informacji”, a do wniosku ustosunkuje się ona „nie później niż do 30 sierpnia”. Wnioskodawca replikował, że wnosił o skany podpisów sędziów popierających zgłoszenia kandydatów, które są dokumentami gotowymi i  niewymagającymi dalszej obróbki. Pytał zatem, o jakim to "dalszym zbieraniu” informacji jest mowa piśmie Kancelarii.

Kancelaria Sejmu wyroku dotychczas nie wykonała, a jeden z członków KRS (Maciej Nawacki) przedstawił Prezesowi UODO swoje wątpliwości, że ujawnienie list będzie się wiązało z ujawnieniem danych osobowych.

Prezes UODO Jan Nowak na czas rozpatrywania sprawy wydał postanowienie zabezpieczające: wyrok NSA nie może zostać wykonany, dopóki UODO nie rozważy kwestii ochrony danych osobowych. Prezes  UODO dotychczas nie wydał swego stanowiska.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA