fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

WSA: Do sądowego zaprzeczenia ojcostwa alimenty trzeba płacić

www.sxc.hu
To, że dłużnik alimentacyjny nie jest ojcem dzieci, nie wpływa na jego zobowiązania wobec funduszu do czasu zakończenia procesu.

Jeżeli za okres sprzed uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego, że dłużnik nie jest biologicznym ojcem dzieci, zostały wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, jest on zobowiązany do ich zwrotu. O tym, czy można mu umorzyć całość czy część należności, decyduje tylko jego sytuacja dochodowa i rodzinna.

Tak też było w sprawie, którą zajmował się sąd. Wniosek o umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Antoni K. (dane zmienione) uzasadnił trudną sytuacją materialną oraz faktem, że nie jest biologicznym ojcem dwójki dzieci.

Dopóki nie uzyskał prawomocnego wyroku o zaprzeczeniu ojcostwa, przez cały okres zatrudnienia pracodawca przekazywał komornikowi część wynagrodzenia na poczet alimentów. Komornik ściągnął ponad 2,6 tys. zł, ale pozostało do spłaty 6,3 tys. zł świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego za okres, kiedy jeszcze był uznawany za ojca dwójki dzieci. Taka kwota przekracza jego możliwości finansowe. Nie może pracować ze względu na schorzenie kręgosłupa ani liczyć na pomoc rodziny. Ma orzeczenie o niepełnosprawności i jest zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. Korzysta z zasiłków gminnego ośrodka pomocy społecznej i z pomocy znajomych.

Burmistrz Miasta i Gminy Miechów i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie nie znalazły podstaw do uwzględnienia wniosku i odmówiły umorzenia należności. Stwierdziły m.in., że jeżeli świadczenia z Funduszu zostały wypłacone za okres sprzed uprawomocnienia się wyroku ustalającego, że dłużnik nie jest biologicznym ojcem dzieci, jest on zobowiązany do ich zwrotu. Może jedynie ubiegać się o rozłożenie długu na raty.

Antoni K. zaskarżył decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Sąd potwierdził, że dłużnik jest zobowiązany do zwrotu należności z Funduszu, wypłaconych w okresie sprzed wyroku sądu w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa.

Sąd doszedł jednak do wniosku, że nie ustalono jego rzeczywistej sytuacji dochodowej, i uchylił zaskarżone decyzje. Przypomniał, że zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obowiązkiem organów jest ustalenie rzeczywistej sytuacji dłużnika alimentacyjnego. Składają się na nią nie tylko dochody, lecz i inne okoliczności, takie jak stan zdrowia, sytuacja rodzinna, możliwość zatrudnienia.

Ocena powinna być dokonywana na podstawie danych odzwierciedlających aktualną sytuację dochodową i rodzinną dłużnika, a nie sytuacji dłużnika w przeszłości – podkreślił sąd. Umorzenie należności może jednak nastąpić tylko wówczas, gdy sytuacja dochodowa dłużnika lub jego rodziny nie pozwala na wywiązanie się z obowiązku. —d.fr.

sygnatura akt: III SA/Kr 1724/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA