fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Nieletni w izbach dziecka pozbawieni adwokata

123RF
Dzieci podejrzane o konflikt z prawem i umieszczone w policyjnej izbie dziecka, są przesłuchiwane bez obecności prawnika lub innej zaufanej osoby towarzyszącej. Rzecznik postuluje zmianę przepisów.

Obowiązujące przepisy nie gwarantują nieletniemu, zatrzymanemu i umieszczonemu w policyjnej izbie dziecka, dostępu do adwokata, co stanowi naruszenie ich prawa do obrony.

Zgodnie z zapisami ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, można zatrzymać, a następnie umieścić w policyjnej izbie dziecka nieletniego, wobec którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnił czyn karalny, jest to konieczne ze względu na okoliczności sprawy i zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego, zatarcia śladów popełnionego czynu albo gdy nie można ustalić jego tożsamości. Zatrzymanego nieletniego informuje się o przyczynach zatrzymania, przysługujących mu prawach (w tym prawie do odmowy składania wyjaśnień i prawie do pomocy adwokata), a także – na jego żądanie – umożliwia się nawiązanie kontaktu z rodzicem, opiekunem lub adwokatem. Jednak Regulamin Pobytu w Policyjnej Izbie Dziecka, który jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, przewiduje możliwość odwiedzin rodziców, obrońcy lub opiekuna, ale tylko za zgodą sądu, kierownika izby lub policjanta prowadzącego sprawę.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich konieczna jest zmiana przepisów tego Regulaminu .

Świadczą o tym ustalenia Komitetu Praw Dziecka ONZ, który wskazują, że w Polsce zdarzają się przypadki dokonywania czynności procesowych z udziałem dzieci, składania przez nie oświadczeń i podpisywania dokumentów bez obecności prawnika lub innej zaufanej osoby towarzyszącej, mimo gwarancji określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o zmianę kwestionowanych przepisów.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA