fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Emeryci i renciści dorobią więcej - od 1 grudnia nowe kwoty przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń

pracujący emeryt
Adobe Stock
Od 1 grudnia emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli więcej dorobić do wypłacanych przez ZUS świadczeń

Każdy emeryt czy rencista może dorabiać do swojego świadczenia i wiele z nich na to się decyduje. Niektórzy muszą jednak kontrolować wysokość swoich zarobków - zbyt wysokie doprowadzą do zmniejszenia lub zawieszenia wypłat z ZUS. Chodzi o tzw. wcześniejszych emerytów oraz rencistów którzy  nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat (kobiety) i 65 (mężczyźni).

Ile można zarobić

Do zmniejszenia świadczeń dla wcześniejszych emerytów i rencistów dochodzi, gdy ich zarobki są większe niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Natomiast do zawieszenia wypłat - gdy przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

- Limity w dorabianiu są uzależnione od średniej płacy krajowej i zmieniają się co trzy miesiące. Najnowsze będą obowiązywać od początku grudnia 2020 r. do końca lutego 2021 r. – informuje Iwona Kowalska – Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa dolnośląskiego.

Z podanych przez GUS danych wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2020 r. wyniosło 5168,93 zł i było wyższe niż w drugim kwartale (5024,48 zł). Zatem od grudnia kwota równa 70 proc.  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to  3618,30 zł brutto. Po przekroczeniu takiej kwoty dodatkowego przychodu emeryt i rencista mogą spodziewać się zmniejszenia świadczeń o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Jeśli dorobią więcej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. przekroczą 6719,70 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 620,37 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 527,35 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3618,30 zł brutto przychodu.

Jakie przychody podlegają ograniczeniu

- Zmniejszenie bądź zawieszenie wypłacanego świadczenia zależy od ewentualnych przychodów z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także przychodu, który stanowi podstawę wymiaru składek przy prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – wskazuje Iwona Kowalska – Matis. - W przypadku renty socjalnej wpływ na zawieszenie mają również kwoty podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem emeryt, który oprócz przychodu z emerytury, osiąga przychody z umowy o dzieło, nie musi zważać na limity. Ale uwaga! Emeryt, który zawarł umowę o dzieło z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonywałby umowę o dzieło na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, to już zarobki z tej umowy o dzieło będą wpływały na ewentualne zmniejszenie lub zawieszenie emerytury. To dlatego, że w takich przypadkach umowa o dzieło podlega oskładkowaniu.

Oni mogą dorabiać bez ograniczeń

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat lub 65 lat mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z ZUS.

Wyjątek stanowią emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego. Od marca tego roku, po waloryzacji, wynosi ono 1200 zł brutto. W ich sytuacji emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum, jeśli przychód z pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury - wyjaśnia ZUS.

Ograniczenia nie dotyczą również niektórych rencistów.

- Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli ktoś  pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń – informuje Iwona Kowalska – Matis.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA