fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Opieka naprzemienna po rozwodzie a 500+

AdobeStock
Gdy dziecko jest pod naprzemienną opieką rozwiedzionych rodziców, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdemu z nich przysługuje połowa świadczenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał ważny wyrok dla praktyki przyznawania 500+ rozwiedzionym rodzicom. Sprawa dotyczyła ojca, któremu przez brak orzeczenia sądu o opiece naprzemiennej prezydent miasta odmówił ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na małoletniego syna na okres od października 2019 r. do maja 2021 r. Uważał bowiem, że 500+ przysługuje obojgu rozwiedzionym rodzicom sprawującym opiekę naprzemienną, jeśli została wprost zapisana w wyroku.

Mężczyzna nie zgadzał się z taką wykładnią art. 5 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. I Samorządowe Kolegium Odwoławcze potwierdziło, że w jego przypadku nie można wykluczyć sprawowania opieki w warunkach naprzemiennych. Prawa do 500+ jednak nie wywalczył. SKO zauważyło, że wniosek złożyli oboje rodzice, ale matka była pierwsza i to jej przyznano 500+ do maja 2021 r. A w ocenie kolegium, gdy w obrocie jest już decyzja przyznająca świadczenie na to samo dziecko i ten sam okres, to późniejsze przyznanie go drugiemu rodzicowi wymagałoby skorygowania tej decyzji. A w świetle regulacji dotyczącej zbiegu uprawnień bez zgody matki zmienić jej nie można.

Rację ojcu przyznał dopiero Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Nie tylko potwierdził, że prezydent błędnie zawęził opiekę naprzemienną do potwierdzonej wprost w sentencji wyroku. Nie dopatrzył się także kolizji w kolejności przyznawania świadczeń pomiędzy art. 22 a art. 5a ustawy. Ten pierwszy zakłada przyznanie 500+ rodzicowi, który pierwszy złoży wniosek. Zdaniem sądu odnosi się jednak tylko i wyłącznie do obojga rodziców sprawujących równocześnie opiekę nad dzieckiem. Tymczasem art. 5a ustawy dotyczy opieki, gdy dziecko jest zgodnie z orzeczeniem sądu pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych (żyjących w separacji lub w rozłączeniu) sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. Nie dotyczy zatem rodziców nierozwiedzionych sprawujących opiekę nad dzieckiem równocześnie.

Zatem w ocenie WSA w sytuacji rodziców rozwiedzionych każdemu z nich przysługuje prawo do połowy świadczenia, niezależnie od uprawnienia drugiego. I nie ma żadnego znaczenia, kiedy drugi z małżonków złożył wniosek o przysługujące mu prawo do połowy świadczenia, a nawet czy w ogóle zechce z takowego prawa skorzystać.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygn. akt II SA/Ol 320/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA