fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

PIT: przelew nie musi pochodzić bezpośrednio od zobowiązanego

Fotolia.com
Przelew do urzędu skarbowego nie musi pochodzić bezpośrednio od zobowiązanego. Ważne, by dobrze opisać wpłatę.

Zobowiązanie podatkowe powinno być zaspokojone przez podatnika z jego majątku – to generalna zasada, od której jednak istnieje kilka praktycznych wyjątków.

Przede wszystkim za podatnika daninę może wpłacić na konto urzędu skarbowego jego najbliższa rodzina, tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha. Nie ma żadnego ograniczenia kwotowego.

Taką możliwość wprowadził od 2016 r. art. 62b ordynacji podatkowej. Zgodnie z przepisami, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika, uznaje się, że wpłata pochodzi z jego środków.

Takie samo domniemanie dotyczy wpłaty podatku za osobę spoza grona najbliższej rodziny. W tym trybie kwota podatku nie może jednak przekroczyć 1 tys. zł.

Poza tymi przypadkami ordynacja podatkowa przewiduje możliwość zapłaty podatku przez aktualnego właściciela obciążonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym rzeczy. Zabezpieczone w ten sposób zobowiązanie może dotyczyć innego podatnika.

Choć możliwość zapłaty podatku za osobę trzecią wprost zapisana jest teraz w przepisach, już wcześniej organy podatkowe i sądy administracyjne dopuszczały takie działanie. Przyjęło się bowiem, że podatek zapłacić może osoba nazywana wyręczycielem lub przekazicielem środków podatnika. Koncepcja ta zakłada, że osoba wpłacająca podatek w kasie urzędu albo poprzez swój rachunek bankowy może dokonać tylko czynności technicznej przekazania pieniędzy, które nie należą do niej, a zostały jej powierzone w tym celu przez podatnika. Wpłata jest tylko czynnością techniczną i skutkuje wygaśnięciem zobowiązania podatnika.

Przepisy wciąż nie odnoszą się do takiej praktyki, należałoby więc przyjąć, że w tym zakresie nic się nie zmieniło. Nie obowiązuje natomiast domniemanie, że wpłacone środki należą do podatnika – w przeciwieństwie np. do wpłaty za męża lub żonę. Należałoby więc przygotować się na wykazanie tego faktu. ©?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA