fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Rozliczenie roczne: mieszkanie od spółki z PIT

123RF
Koszt najmu mieszkania dla prezesa jest nieodpłatnym świadczeniem, od którego wartości trzeba zapłacić podatek dochodowy.

Tak stwierdził w niedawnej interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

Nie zgodził się przy tym ze spółką, która pytała o obowiązek poboru i wpłaty PIT, że członek zarządu nie będzie przebywał w miejscowości, w której spółka udostępni mu mieszkanie, w pełni z własnej woli, tylko ze względu na wymóg pełnej dyspozycyjności podczas pełnienia obowiązków służbowych. Na nic zdał się też argument, że mieszkanie służy interesom spółki, bo z punktu widzenia członka zarządu i jego sytuacji życiowej i rodzinnej skorzystanie z lokum nie jest celowe i przydatne, nie leży w jego interesie.

W sprawie chodziło o mieszkanie służbowe wynajęte dla członka zarządu i jednocześnie udziałowca spółki działającej w branży reklamowej i IT. Osoba ta mieszka w innej miejscowości, a jej obecność jest – jak tłumaczyła spółka – wymagana w miejscu pełnienia obowiązków.

Najem był decyzją racjonalną ekonomicznie – spółka poniesie o wiele mniejsze koszty niż przy zakupie usług hotelowych.

Spółka zapytała, czy członek zarządu uzyska z tego powodu nieodpłatne świadczenie, od którego wartości ona jako płatnik będzie musiała pobrać PIT.

Jej zdaniem takie nieodpłatne świadczenie nie powstanie. Powołała się przy tym na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r. (K 7/13), w którym TK opisał, kiedy wartość świadczeń otrzymanych bezpłatnie można opodatkować. Uznał m.in., że świadczenie musi być spełnione za zgodą pracownika, tj. musi on skorzystać z niego w pełni dobrowolnie. Musi też zostać spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przynieść mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść.

Zdaniem spółki te dyrektywy należy też stosować do członka zarządu, bo choć nie jest on pracownikiem, to jego sytuacja podatkowa jest podobna.

– Skoro członek zarządu nie poniesie kosztów wynajmu tego mieszkania, to tym samym otrzyma świadczenie, które powoduje u niego przysporzenie w majątku w postaci wynajmu mieszkania, za które nie będzie płacić – odpowiedziała jednak IS, pomijając w uzasadnieniu wnioski płynące z wyroku TK.

Izba stwierdziła, że przychód powstanie, a obowiązki płatnika pełni w takiej sytuacji spółka. Wartość takiego świadczenia określa się według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego mieszkania przez prezesa.

numer interpretacji: 1061-IPTPB4. 4511.259.2016. 1.JR

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA