fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Prawa własności intelektualnej po brexicie

Stock Adobe
Wielka Brytania dowiedziała się jak po opuszczeniu Wspólnoty ma zapewnić ochronę własności intelektualnej obywatelom Unii Europejskiej.

Komisja Europejska opublikowała na początku września dokument dotyczący praw własności intelektualnej (w tym również oznaczeń geograficznych) w związku z brexitem. Wskazano w nim pięć głównych warunków, jakie mają być przedstawione Wielkiej Brytanii w negocjacjach związanych z wystąpieniem z Unii Europejskiej. Mają zapobiec niepewności prawnej, jaka powstanie w związku z brexitem w odniesieniu do praw własności intelektualnej. Szczególnie tych o jednolitym charakterze (m.in. unijnym znaku towarowym i wzorze unijnym).

Pierwszy warunek dotyczy właśnie jednolitego prawa, które powstało przed datą wystąpienia ze Wspólnoty. Po tej dacie powinno obowiązywać na terenie Wielkiej Brytanii, nawet jeśli miałoby być uregulowane w przepisach krajowych. Ten sam warunek odnosi się do chronionych oznaczeń geograficznych oraz chronionych nazw pochodzenia. Ich ochronę na terenie Zjednoczonego Królestwa powinno zapewniać prawo krajowe. Ten warunek powinien również dotyczyć zasad pierwszeństwa i starszeństwa oraz wymogów związanych z „używaniem rzeczywistym" lub definicją renomy znaku towarowego.

Inny warunek mówi o postępowaniach zgłoszeniowych w odniesieniu do praw mających jednolity skutek na terenie UE. Jeśli zgłoszenie miało miejsce przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE, a w chwili brexitu nie było zakończone, zgłaszający powinien mieć prawo pierwszeństwa w odniesieniu do tego zgłoszenia – jeśli będzie chciał ubiegać się o to na terenie Wielkiej Brytanii.

Trzeci warunek odnosi się do dodatkowego prawa ochronnego (SPC) i przedłużenia jego obowiązywania. Po wystąpieniu Wlk. Brytanii każdy powinien być uprawniony do uzyskania na terenie tego pozostającego już poza Wspólnotą kraju dodatkowego prawa ochronnego. Możliwe byłoby też przedłużenie – jeśli wystąpił o nie przed datą wystąpienia. Tak uzyskane prawo powinno być analogiczne do tego, które zapewnia prawo UE.

Komisja Europejska wskazała też na konieczność ochrony praw do baz danych. Po brexicie twórcy lub uprawnieni do baz danych zgodnie z art. 7 dyrektywy 96/9/EC, którzy legitymowali się prawem przed datą wystąpienia, także powinni móc korzystać z ochrony również na terenie Wielkiej Brytanii.

Ostatni warunek dotyczy wyczerpania praw własności intelektualnej. Jeśli taka regulacja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej przed datą wystąpienia Wielkiej Brytanii, to także po tej dacie wyczerpanie praw powinno być dostępne zarówno w UE, jak i Wielkiej Brytanii. Warunki wygaśnięcia praw powinny być określone w prawie UE.

Autorka jest rzecznikiem patentowym, partnerką w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA