Anna Sokołowska-Ławniczak

Sądy do spraw własności intelektualnej – nowe strategie obrony

Ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca w polskim systemie prawnym tryb odrębny dla rozpatrywania spraw z zakresu własności intelektualnej, zawiera szereg instrumentów mających w założeniu ułatwić dochodzenie roszczeń w procesie sądowym.

Paweł Podrecki, Anna Sokołowska-Ławniczak: Sądy ds. własności intelektualnej już od 1 lipca 2020?

Bez wątpienia rozpoczynamy nowy rozdział w prowadzeniu sporów sądowych z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej - piszą prawnicy z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Własność intelektualna – czyli ile jest dzisiaj IP w nowych technologiach i przemyśle kreatywnym?

IP Day – z inicjatywy World Intellectual Property Organization (WIPO) 26 kwietnia jest Światowym Dniem Własności Intelektualnej.

Znak towarowy: nowa definicja, nowe typy oznaczeń

Sposób przedstawienia znaku może być w zasadzie dowolny, byle każdy odbiorca i urząd mógł, na podstawie rejestru znaków towarowych, jednoznacznie i dokładnie określić przedmiot ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego. Oznacza to, że znak towarowy obecnie może być przedstawiony dowolną techniką, o ile sposób jego przedstawienia jest jasny, precyzyjny, samodzielny, zrozumiały, trwały i obiektywny.

Sprawy z zakresu własności intelektualnej czekają na swój sąd

Dyskusja o utworzeniu sądów ds. własności intelektualnej toczy się od lat, ale jak dotąd nie została zakończona zmianami w zakresie funkcjonowania sądów powszechnych. W perspektywie najbliższych miesięcy mogą jednak zostać wprowadzone w życie przepisy, na podstawie których, już w 2018 r. szczególne sądy rozpoczną działalność. Powołanie w Ministerstwie Sprawiedliwości zespołu ekspertów oznacza, że projekt ustawy będzie niebawem opublikowany.

Prawa własności intelektualnej po brexicie

Wielka Brytania dowiedziała się jak po opuszczeniu Wspólnoty ma zapewnić ochronę własności intelektualnej obywatelom Unii Europejskiej.

Znaki towarowe: dla jednych zyski, dla innych straty

Zmienione przepisy o własności przemysłowej pozwalają szybciej reagować na naruszenie praw właścicieli znaków towarowych. Niektórzy z nich będą jednak musieli doprecyzować składane przed laty zgłoszenia – pisze ekspertka Anna Sokołowska-Ławniczak.

Prawo własności przemysłowej: lepsza ochrona znaków od kwietnia

Można zgłosić znak do wspólnego używania. Urząd Patentowy bierze już pod pod uwagę tzw. listy zgody w postępowaniu zgłoszeniowym.