fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ochrona środowiska

Wycinka chorego lub uszkodzonego drzewa na cudzej posesji ma być łatwiejsza

www.sxc.hu
Chore lub uszkodzone drzewo rosnące na cudzej działce da się sprawniej usunąć.

Szykują się zmiany w wycince drzew. We wtorek w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Jego autorem jest sejmowa Komisja ds. Petycji.

Projekt ma pomóc w szybszym usunięciu drzewa rosnącego na cudzej działce, jeżeli zagraża ono życiu lub zdrowiu ludzi bądź sąsiednim budynkom. W tym celu będzie można się zwracać do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Ten wyda decyzję, w której wyznaczy termin usunięcia drzewa. Jeżeli nie zniknie z działki w wyznaczonym czasie, samorząd usunie je na koszt właściciela nieruchomości, na której rośnie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Będzie tak, jeśli np. konar jest mocno nadłamany i w każdej chwili może spaść na znajdujący się na sąsiedniej działce taras domu. Wtedy istnieje powód, aby działać bez zbędnej zwłoki.

Podobne zasady mają dotyczyć drzew rosnących na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków. Jednak w takim wypadku decyzję w sprawie wycinki będzie wydawać wojewódzki konserwator zabytków. On także będzie mógł nadać jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Projekt powstał na podstawie petycji osoby, która zwróciła się w tej sprawie do Sejmu.

etap legislacyjny: pierwsze czytanie

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA