fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Nie zawsze można ocieplić budynek styropianem - wyrok WSA

Ocieplanie budynku styropianem
Adobe Stock
Zanim ociepli się budynek styropianem, należy się upewnić, że nie trzeba go będzie później zrywać.

Właścicielka domu jednorodzinnego ociepliła go styropianem. Z zaskoczeniem przyjęła nakaz przywrócenia budynku do poprzedniego stanu. Okazało się, że ściana była usytuowana na granicy z sąsiednią działką, w odległości 1,83 m od drewnianego budynku.

Styropian, który jest materiałem palnym, nie spełnia wymogów ściany oddzielenia przeciwpożarowego – stwierdził powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna być wykonana z materiałów niepalnych. Dotyczy to wszystkich jej elementów, w tym ocieplenia. Styropian jest wprawdzie materiałem samogasnącym, lecz palnym. Dlatego nie może być używany do ocieplenia ścian oddzielenia przeciwpożarowego – potwierdził wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Czytaj także: Nowe prawo budowlane

Właścicielka budynku zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Za nieuzasadniony uznała zarzut, że ocieplenie budynku jest sprzeczne z przepisami, skoro styropian jest materiałem samogasnącym. W razie jego usunięcia dom nie będzie zaś spełniał wymogów termoizolacyjnych.

Sąd uznał zaskarżoną decyzję za zgodną z prawem. Styropian nie może być zaliczony do grupy materiałów niepalnych i nie można utożsamiać samogaśnięcia z niepalnością – stwierdził. Materiały budowlane, zaliczone do materiałów niepalnych, wylicza załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Według tej klasyfikacji styropian jest wprawdzie materiałem samogasnącym, ale palnym. Nie mógł więc być użyty do ocieplenia ściany oddzielenia przeciwpożarowego –ustalił sąd. Należy zatem albo uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, albo zdemontować warstwę styropianu. Zgody na odstępstwo nie było, pozostał więc nakaz usunięcia styropianu.

Sygn. akt: II SA/Lu 171/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA