fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Zmiany w prawie wodnym od 20 września 2018

Adobe Stock
Nie będzie się pobierało opłaty za usługi wodne, jeżeli wyniesie ona 20 zł. Dlaczego? Bo to się nie opłaca.

Szykują się kolejne zmiany w prawie wodnym. Od 20 września wchodzi w życie nowelizacja tych przepisów. Jej autorem jest rząd.

Wprowadza ona ułatwienia w prowadzeniu postępowań administracyjnych. Chodzi o te, w których jest wiele stron postępowania. Zmiana dotyczy przede wszystkim doręczania postanowień o wszczęciu postępowania oraz zapewnienia możliwości zapoznania się z dowodami lub uczestniczenia w postępowaniu.

Nowe przepisy likwidują obowiązki związane z ogłaszaniem w prasie lokalnej informacji o wszczęciu postępowań w sprawie wydawania pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto podmioty korzystające z usług wodnych, które mają zawarte umowy z Wodami Polskimi, mogą kontynuować umowy bez przeprowadzania przetargu.

Nowela wprowadza w okresie przejściowym (do 31 grudnia 2020 r.) obowiązek składania przez podmioty korzystające z usług wodnych oświadczeń. To na ich podstawie będą ustalane opłaty.

Oświadczenia mają m.in. zawierać informacje o ilości pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych z uwzględnieniem podziału na cele lub potrzeby.

Wprowadzenie tej regulacji ma rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne dotyczące informacji wykorzystywanych przez Wody Polskie do ustalania wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych.

Nowela przewiduje minimalny próg, od którego ma być pobierana opłata za usługi wodne. Ma to być 20 zł, poniżej tej kwoty wysyłanie korespondencji w sprawie opłaty jest nieopłacalne. Nowe przepisy zakazują wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń wodnych.

Prawo wodne weszło w życie 1 stycznia. Zmieniło ono sposób gospodarowania wodami w Polsce. Powołano m.in. nową instytucję Wody Polskie.

Podstawa prawna: nowelizacja prawa wodnego z 20 lipca 2018 r. DzU z 5 września 2018 r., poz. 1722

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA