fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Sąsiad musi zapłacić koszty postępowania ws. rozgraniczenia działek

123RF
Sąsiad, nawet jeżeli nie kwestionuje przebiegu granicy swojej posesji, musi zapłacić koszty postępowania rozgraniczeniowego.

Adam G. (dane zmienione) wystąpił do wójta o rozgraniczenie nieruchomości. Ten sprawę przekazał do sądu rejonowego, a swoje postępowanie umorzył. Następnie kosztami postępowania wynoszącymi 3 tys. zł obciążył nie tylko Adama G., ale też Jana Z. (dane zmienione), drugiego sąsiada. Ten zaprotestował. Nie chciał płacić, bo nie występował do wójta o wytyczenie granicy.

Jego zdaniem granice są oczywiste i nie ma powodu ich ustalać. Złożył więc odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a to uchyliło postanowienie w sprawie kosztów i przekazało sprawę wójtowi do ponownego rozpoznania.

Wójt po raz kolejny obciążył Jana Z. połową kosztów. Jego zdaniem postępowanie rozgraniczeniowe nie toczyło się wyłącznie w interesie wnioskodawcy Adama G, ale też sąsiada Jana Z.

Kolegium ponownie uchyliło postanowienie. Stwierdziło, że warunkiem koniecznym do przyjęcia, że postępowanie prowadzone jest w interesie prawnym wszystkich właścicieli rozgraniczanych nieruchomości, jest spór o przebieg granicy. Jeżeli go nie ma, nie można automatycznie zakładać, że postępowanie prowadzone jest w interesie wszystkich właścicieli rozgraniczanych nieruchomości.

Według SKO rzeczywistą przyczyną wszczęcia postępowania o rozgraniczenie był wyłącznie brak wiedzy Adama G. i jego żony o przebiegu granicy, a nie spór.

W konsekwencji wyłącznie małżonkowie G. powinni być obciążeni kosztami postępowania.

Małżonkowie G. złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Ten ją uwzględnił.

Jego zdaniem SKO błędnie uznało, że w sprawie o rozgraniczenia nieruchomości nie było sporu. W konsekwencji kosztami rozgraniczenia nie powinni zostać obciążeni wyłącznie skarżący, którzy zainicjowali postępowanie rozgraniczeniowe. Zgodnie bowiem z art. 262 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego stronę postępowania obciążają koszty poniesione w jej interesie lub na jej żądanie.

sygnatura akt: II SA/Bk 327/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA