fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Ceny za wodę: przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne mają tydzień na przygotowanie taryf

Adobe Stock
W końcu są przepisy, dzięki którym przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne mogą przygotować taryfy ze stawkami za wodę.

Od soboty obowiązuje rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej dotyczące taryf za wodę i ścieki.

Prace nad rozporządzeniem ślimaczyły się. Tymczasem do 12 marca przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne muszą przekazać Wodom Polskim nowe taryfy do zatwierdzenia.

Od niedawna bowiem stawki za wodę i ścieki są centralnie sterowane. Taryf nie zatwierdzają już rady miast, lecz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Rozporządzenie jest bardzo ważne, ponieważ zawiera nie tylko wzór wniosku taryfowego, ale też istotne elementy składowe samej taryfy. Brak tego aktu prawnego uniemożliwiał zaś przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym wywiązanie się z obowiązku przekazania taryf. Czekały więc na nie z dużą niecierpliwością.

Teraz mają tylko tydzień na przygotowanie nowych taryf i przekazanie ich Wodom Polskim.

Zdaniem tych ostatnich firmy powinny zdążyć na czas.

– Wniosek taryfowy jest prosty i jego wypełnienie nie powinno sprawiać kłopotu pracownikom przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych – twierdzi Sergiusz Kieruzel z Krajowego Zarządu Wód Polskich.

– Do czasu uchwalenia nowej taryfy obowiązuje dotychczasowa. Mieszkańcy nie powinni obawiać się żadnych nieprzewidzianych i nagłych zwyżek cen za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków – uspokaja Sergiusz Kieruzel.

Wody Polskie zapewniają również, że ich ludzie są w blokach startowych, gdy chodzi o sprawne sprawdzanie i zatwierdzanie taryf.

– W strukturze organizacyjnej Wód Polskich na poziomie centralnym i 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej wyodrębniono wydziały taryf. Pracownicy tych komórek zostali już przeszkoleni w zakresie rozpatrywania wniosków o zatwierdzenie taryfy na podstawie aktualnego projektu rozporządzenia – mówi Sergiusz Kieruzel.

Według niego nie należy się obawiać, że regulator (tj. Wody Polskie) będzie podwyższał stawki za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Ma pilnować, by nie były za wysokie.

W trakcie prac nad rozporządzeniem pojawiło się wiele kontrowersji.

Ostatecznie w nowych przepisach uwzględniono postulaty branży wodno-kanalizacyjnej. Chodziło o możliwość uwzględniania w taryfie amortyzacji w całości, niezależnie od źródeł finansowania środka trwałego.

W rozporządzeniu zniesiono też ograniczenie marży zysku oraz obowiązek pomniejszania niezbędnych przychodów o nadwyżkę zysku z lat poprzednich i wykreślono możliwość stosowania opłaty za przyłączenie do urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

podstawa prawna: rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 27 lutego DzU z 2 marca 2018 r., poz. 472

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA