fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Resort sprawiedliwości sprawdzi akty notarialne - po publikacji "Rzeczpospolitej"

Adobe Stock
Działalność pani notariusz, w której kancelarii podpisywane były akty, na mocy których nabywcy mieszkań mieli blankietowo zrzec się roszczeń wobec dewelopera, zainteresowały MS oraz stołeczną Izbę Notarialną.

To kolejna odsłona sporu wokół inwestycji ze stołecznego Wawra Słoneczna Leśniczówka, o której pisaliśmy w „Rz". Przypomnijmy, że w projektach aktów notarialnych przenoszących własność lokali z tego przedsięwzięcia znalazły się zapisy, na mocy których konsumenci mieli zrzec się kar umownych, jakich mogliby dochodzić od dewelopera, i oświadczyć, że nie będą składać sprzeciwów w procedurze uzyskania warunków zabudowy dla planowanej w sąsiedztwie inwestycji. Akty te podpisywane były w kancelarii notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej, która podkreśla, że działała w ramach obowiązującego prawa. Samorząd notarialny i Ministerstwo Sprawiedliwości badają, czy tak faktycznie było i czy rejent, godząc się na niekorzystne dla konsumentów sformułowania, naruszyła godność zawodu oraz art. 80 prawa o notariacie. Wynika z niego, że notariusz przy dokonywaniu czynności ma czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron.

– Do Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęły dwie skargi na notariusz Martę Józefinę Pruszczyńską. Są aktualnie przedmiotem analizy prawidłowości treści sporządzonych projektów umów i działania pani notariusz – podaje biuro prasowe resortu.

Czytaj też:

I informuje, że po złożeniu do ministra sprawiedliwości skargi na działalność notariusza podlega ona badaniu w trybie przepisów k.p.a. Ten zaś pozwala, by minister sam rozpoznał skargę, przekazał ją właściwej radzie izby notarialnej lub prezesowi sądu apelacyjnego wykonującemu czynności nadzorcze.

– Po stwierdzeniu, że skarga jest zasadna i może rodzić odpowiedzialność dyscyplinarną, podejmowane są czynności w trybie art. 58 prawa o notariacie, przy czym wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego mogą zgłosić minister sprawiedliwości lub rada właściwej izby notarialnej po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion czynu zarzuconego obwinionemu oraz złożeniu wyjaśnień przez obwinionego – podaje resort sprawiedliwości.

Jak ustaliliśmy, warszawska rada notarialna jeszcze nie podjęła decyzji o wszczęciu postępowania. Do niej jednak również skarżyli się nabywcy mieszkań ze Słonecznej Leśniczówki.

– Skargi są przedmiotem analizy. Aby móc podjąć decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, musimy najpierw zbadać treść umów deweloperskich oraz projektów aktów. Istotne jest również poznanie stanu faktycznego – mówi notariusz Artur Kędzierski, wiceprezes Izby Notarialnej w Warszawie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA