fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Uwłaszczenie: wchodzą w życie kolejne zmiany

123RF
Od dziś wojewodowie mogą podwyższać bonifikaty w opłacie przekształceniowej.

W środę weszły w życie przepisy korzystne dla właścicieli mieszkań i domów, którzy uwłaszczyli się na użytkowaniu wieczystym.

Chodzi o nowelizację dwóch ustaw: o gospodarce nieruchomościami (dalej: ugn) oraz o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (ustawa przekształceniowa).

Przewiduje ona zmiany dotyczące miejsc postojowych w garażach. Zgodnie z nimi bonifikata w opłacie przekształceniowej obejmie również miejsca postojowe w podziemnych garażach.

W wypadku gruntów SP bonifikaty będą wynikały z ustawy przekształceniowej. Gdy chodzi o komunalne gminy same zdecydują, czy chcą skorzystać z tej możliwości.

Nowe przepisy nakładają również na samorządy obowiązek zmiany stawki rocznej opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pod garażami z 3 na 1 proc. Dzięki temu będą musiały przeszacowały wysokość opłaty przekształceniowej. Co spowoduje jej obniżenie.

Przeszacowanie będzie możliwe tylko pod warunkiem, że miejsce postojowe nie jest wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, tylko do parkowania prywatnego samochodu.

Nowela daje również możliwość zrównania wysokość bonifikat w opłacie przekształceniowej za grunty Skarbu Państwa (SP) z samorządowymi.

Obecnie w wypadku tych pierwszych nieruchomości ustawa przekształceniowa przewiduje obowiązkowe bonifikaty. Gdy właściciele lokali (domów) zdecydują się na uregulowanie należności jednorazowo – w pierwszym roku wynosi ona 60 proc. W drugim roku będzie to 50 proc., w trzecim 40 proc., w czwartym 30 proc., w piątym 20 proc., a w szóstym – 10 proc.

Natomiast w wypadku gruntów samorządowych gminy same ustalają wysokość bonifikat. Większość zdecydowała się je wprowadzić, Niektóre miasta uchwaliły bardzo wysokie upusty, np. w Warszawie wynoszą one 98 proc., w Gdańsku 95 proc., a we Wrocławiu 90 proc.

Tam gdzie rady gmin (miast) zdecydowały się wprowadzić upusty wyższe niż 60 proc., wojewoda dostosuje wysokość bonifikat przewidzianych dla gruntów Skarbu Państwa do wysokości upustów ustalonych dla nieruchomości komunalnych.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA