fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Muzyka

Niełatwe warunki powrotu koncertów

Adobe Stock
Rozporządzenie dotyczące powrotu koncertów jest skomplikowane. Resort kultury wyjaśnia co można.

Od 4 czerwca 2021 r. będzie możliwe wznowienie działalności zespołów muzycznych z udziałem publiczności na otwartym powietrzu. Rozporządzenie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia okres´lonych ograniczen´, nakazo´w i zakazo´w w zwia?zku z wysta?pieniem stanu epidemii wprowadza możliwość prowadzenia działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki w całym zakresie ujętym w PKD w dziale 90.0 (dotyczy to również organizacji koncertów w pomieszczeniach zamkniętych i w plenerze). Od dziś działalność polegającą na organizacji spotkań i wydarzeń w reżimie sanitarnym mogą też wznowić biblioteki publiczne i naukowe.

W wydarzeniach sportowych poza obiektami sportowymi może brać udział więcej niż jedna grupa uczestników pod warunkiem zachowania odstępu czasowego między grupami. Do limitów nie są wliczane osoby zaszczepione przeciw COVID-19.

Zmiany w obszarze kultury

W obszarze kultury najważniejsza zmiana dotyczy zespołów muzycznych, które mogą wznowić działalność koncertową:

od 26 maja w pomieszczeniach zamkniętych pod następującymi warunkami:

udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 50% liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni)
zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz zapewnienia aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 metrów kwadratowych
zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków

od 4 czerwca na otwartym powietrzu pod następującymi warunkami

udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc
zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni
udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19)
zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków

Biblioteki publiczne i naukowe mogą ponownie organizować spotkania i wydarzenia w pomieszczeniach pod warunkiem:

udziału nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami,
zakrywania ust i nosa przez uczestników,
nie spożywania napojów lub posiłków.

Przypominamy, że od 21 maja działalność z udziałem publiczności wznowiły kina, teatry, opery, filharmonie. Domy i ośrodki kultury, świetlice oraz instytucje kultury ponownie mogą prowadzić zajęcia edukacyjne i animacyjne w pomieszczeniach.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA