fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Przyjęcia weselne i komunijne: goście na dystans, kelnerzy w maskach

Adobe Stock
W weselach może uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Organizatorzy imprezy muszą dysponować pełną listą gości i osób z obsługi wraz z kontaktami, które można w razie czego przekazać sanepidowi. Weselnicy mogą bawić się bez maseczek, ale obsługa musi je mieć.

- Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal: wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi - mówili w ubiegłym tygodniu przedstawiciele rządu ogłaszając odmrożenie m.in. branży ślubnej od najbliższej soboty 6 czerwca.

Teraz Ministerstwo Rozwoju opublikowało szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji wesel oraz innych przyjęć i spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Maseczki obowiązkowe nie dla każdego

Podstawowym obowiązkiem organizatorów imprezy jest dostosowanie liczby zaproszonych gości do nowych wytycznych związanych z dopuszczalną liczbą osób w trakcie imprezy. Obecnie w imprezie może uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Oczywiście tylko takich, które nie chorują na COVID-19 i nie są podejrzane o możliwość zakażenia się koronawirusem (nie przebywają na kwarantannie, w izolacji, nie manifestują objawów ze strony układu oddechowego).

"W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym kontakcie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej lub zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie pod nr 999 albo 112." - brzmią wytyczne.

Organizator ma obowiązek poinformowanie gości o wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad panujących w miejscu imprezy. Musi też mieć  pełną listę gości i obsługi imprezy wraz z kontaktami po to by w razie potrzeby udostępnić ją w razie potrzeby organom Inspekcji Sanitarnej.

Jednym z ważnych zaleceń jest zapewnienie, aby - w miarę możliwości - przy jednym stoliku wyznaczane były miejsca dla rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Organizatorzy i obsługa powinni nosić maseczki lub inne środki ochrony ust i nosa wskazane w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.

Dla pracodawców z branży ślubnej istotne jest zalecenie wprowadzenia zmianowego lub rotacyjnego systemu pracy. Zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, trzeba zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Rekomenduje się ograniczenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie z powierzchni wspólnych. Do  minimum mają być ograniczone spotkania i narady, preferowany jest kontakt telefoniczny/mailowy/wideokonferencje. Jeśli jednak musi dojść do spotkania, to przy otwartych oknach i z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m). Osobiste kontakty z klientami, dostawcami i innymi osobami z zewnątrz także trzeba ograniczyć, a wykorzystywać jak najszerzej zdalne środki komunikacji.

Unikać autobusów

Pracownicy mają często i dokładnie myć ręce, a potem   dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Tam, gdzie jest to możliwe, mają nosić osłonę nosa i ust, a przy bezpośrednim kontakcie z gościem - muszą ją mieć. Osoby pracujące w tym samym pomieszczeniu mają zachować minimum 1,5- metrowy dystans. Trzeba także zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 2 metry).  W przypadku kelnerów i pozostałej obsługi zaleca się noszenie maseczek oraz rękawiczek - lub każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze.

Oprócz stosowania standardowych już zaleceń dotyczących mycia, kichania, kaszlu i nie dotykania dłońmi okolic twarzy, pracownicy powinni dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, a pomieszczenia jak najczęściej wietrzone. Nie zaleca się natomiast używania klimatyzacji.

Utrudnieniem dla pracowników będzie zalecenie, by unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej.

Główne wytyczne dla klientów/dostawców/podwykonawców/ekip przygotowujących imprezy i pracujących na miejscu w czasie imprezy są proste: mają nosić osłonę nosa i ust, ograniczyć spożywanie posiłków w miejscu montaży/demontaży i zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (min. 2 metry).

2 metry i częste mycie rąk

Organizator imprezy weselnej (lub innej okolicznościowej) musi umieścić  przy wejściu do obiektu, w widocznym miejscu, informacje dotyczącej konieczności dezynfekcji rąk przy każdorazowym wejściu do obiektu. Przy wejściu do obiektu, dla gości w obszarze sali jadalnej, przy wyjściu z toalet, w pomieszczeniach socjalnych itp. mają być umieszczone płyny dezynfekcyjne.

W różnych częściach obiektu, w widocznych miejscach, muszą znaleźć się  informacje, że rekomenduje się zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (minimum 2 metry) i częste mycie rąk. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych trzeba wywiesić instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji dezynfekcji rąk.

Szatnia w restauracji czy domu weselnym powinna być zorganizowana w taki sposób, aby odzież wierzchnia poszczególnych gości nie stykała się (np. co drugi wieszak). W łazienkach należy wyłączyć suszarki nadmuchowe, a zapewnić jednorazowe ręczniki papierowe. Liczba osób przebywających jednocześnie w łazienkach ma być taka, by mogły zachować dystans społeczny 2 metry.

Przyjęcia weselne to także usługa gastronomiczna. Musi być tak zorganizowana, by zapewnić obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu, a w samej sali jadalnej oraz przy wyjściu z toalet muszą być dostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji.

Problemem może się okazać zalecenie ws. odległości między blatami stolików. Od brzegu do brzegu blatu stolika ma być minimum 2 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).

Obowiązuje zasada, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi, proponowana jest redukcja osób przy stole o 20 proc. względem standardowego usadzenia. Goście mogą usiąść po obu stronach stołu, ale nie vis a vis.

Liczba kelnerów ma być dostosowana do liczby gości: 1 kelner na nie więcej niż 15 osób.  Przy serwisie dań do stołów ten  sam kelner lub  ten sam zespół kelnerski ma obsługiwać tych samych gości. Można organizować przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. „wiejskie stoły", dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, stoły wiejskie, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z tzw. live cooking), lecz pod warunkiem wyznaczenia osoby do obsługi tych miejsc.  Zachowanie bezpiecznej odległości między osobami w kolejce do takich miejsc można zapewnić np. za pomocą oznaczeń na podłodze.

W lokalu musi być zapewniona odpowiednia wentylacja, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wentylacji restauracji, zarówno pod względem liczby wymian powietrza na godzinę, jak i ilości powietrza zewnętrznego doprowadzonego na godzinę. Filtry do klimatyzacji powinny być regularnie czyszczone zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli klimatyzowane powietrze jest używane do wentylacji, należy minimalizować recyrkulację - na ile to możliwe.

Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń i zwiększenie częstotliwości (najlepiej co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wspólnych, takich jak: toalety, poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, podłogi, blaty.

Dwa wesela w jednym czasie

Organizacja kilku imprez w jednym czasie w tym samym obiekcie jest możliwa pod warunkiem zapewnienia, że grupy nie stykają się ze sobą; toalety, korytarze, szatnie są odrębne dla każdej z grup, nie wchodzą też one jednym wejściem, lub jeśli wchodzą, to pory wejścia są inne, tak aby grupy nie stykały się ze sobą.

Organizator imprezy nie musi zapewniać  sprzętu, środków czystościowych oraz preparatów do dezynfekcji powierzchni  ekipom przygotowującym imprezę oraz osobom wynajętym do organizacji imprezy. Po każdej imprezie zaleca się rutynowe sprzątnięcie sali (tekstylia należy prać w temp. min 60o C z dodatkiem detergentu) i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu, toalet, gruntowne wywietrzenie pomieszczeń.

Po każdej imprezie zaleca się rutynowe sprzątnięcie sali (tekstylia należy prać w temp. min 60o C z dodatkiem detergentu) i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu, toalet, gruntowne wywietrzenie pomieszczeń.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA