fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Ustawa maturalna podpisana przez prezydenta

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o systemie oświaty i Prawo oświatowe, dotyczącą klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur - poinformowała Polska Agencja Prasowa.

PAP przekazał taką informację  rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Nowelizację ustaw o systemie oświaty i Prawo oświatowe przyjął czwartek po południu Sejm. Zgodnie z nią, jeśli rada pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

Senat nie wprowadził żadnych poprawek w ustawie, więc trafiła do podpisu prezydenta.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) oraz ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). Ich celem - jak informuje Kancelaria Prezydenta -  jest wypełnienie luki w regulacjach dotyczących systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

W ustawie  wskazano, że w przypadku, gdy nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczna nie wykonują zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów lub przeprowadzania egzaminów, przypisanych im w przepisach rozdziałów 3a i 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, zadania te będzie obowiązany zastępczo wykonać dyrektor szkoły. Wprowadzono także możliwość upoważnienia nauczyciela do realizowania tych zadań. Natomiast w przypadku gdyby dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonał tych zadań i kompetencji, wykona je nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Zmiana w ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe polega na dodaniu nowego przepisu art. 73a, zgodnie z którym  dyrektor szkoły będzie organem odpowiedzialnym za dokonanie klasyfikacji i promocji uczniów, w sytuacji, gdy rada pedagogiczna nie podjęła uchwały w tej sprawie zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Natomiast w przypadku, gdyby również dyrektor szkoły nie dokonał klasyfikacji i promocji uczniów, rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmie nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Jeżeli dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę  będzie dokonywał klasyfikacji i promocji uczniów, dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły będzie podpisywał odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA