fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budżet i Podatki

KNF uważa, że wprowadzenie noweli CIT negatywnie wpłynie na gospodarkę

123RF
Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że wprowadzenie noweli CIT w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Finansów negatywnie wpłynie na gospodarkę.

Jak podano w opinii do projektu, wprowadzenie ww. zmian w zaproponowanym kształcie miałoby kluczowe znaczenie dla firm inwestycyjnych.

"Wyodrębnienie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podmiotu burzy całościowy obraz działalności podmiotu. W przypadku firm inwestycyjnych działalność rynku kapitałowym wynika zarówno z prowadzenia inwestycji własnych celem osiągnięcia zysków, jak również z prowadzenia działalności animatora rynku, emitenta w ten sposób zapewniając płynny obrót na rynkach zorganizowanych, w tym Giełdzie Papierów Wartościowych" - napisano.

Dodano, że "zyski bądź straty kapitałowe mogą również powstać w sytuacji kiedy dom maklerski pełni funkcję podmiotu pośredniczącego pomiędzy dwoma podmiotami w transakcji zbycia lub nabycia instrumentów finansowych".

"Należy uwzględnić fakt iż operacje na rynku kapitałowym przeprowadzane przez domy maklerskie mają wpływ nie tylko bezpośrednio na rachunek zysków i strat takiego podmiotu, ale również duże znaczenie dla funkcjonowania rynku kapitałowego i jego rozwoju. Zaproponowane rozwiązanie może wpłynąć negatywnie na rozwój gospodarki poprzez wyhamowanie inwestycji osób prawnych" - czytamy.

Przygotowany przez resort finansów projekt noweli ustawy o PIT i CIT wprowadza tzw. minimalny podatek dochodowy dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości. Rozwiązanie ma dotyczyć nieruchomości komercyjnych, takich jak budynki handlowo-usługowe, a także budynków biurowych, z wyłączeniem budynków urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw oraz budynków sądów i parlamentów. Płatnikami tego podatku mają być podmioty, których wartość nieruchomości przekracza 10 mln zł. Mieliby oni płacić stawkę 0,042 proc. miesięcznie.

Projekt nowelizacji ustaw, według zamierzeń resortu finansów, ma umożliwić m.in. lepszą ściągalność CIT. Obok dodatkowego podatku od nieruchomości proponuje m.in. ograniczenie możliwości zaliczania jako koszty uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne, np. doradcze.

Mogłyby one stanowić maksymalnie 5 proc. zysku, z tym że rozwiązanie nie miałoby zastosowania do kosztów nieprzekraczających 1,2 mln zł oraz bezpośredniego kosztu wytworzenia towaru lub usługi.

Projekt ma zarazem uprościć reguły prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. przez podwyższenie z obecnych 3,5 tys. zł do 5 tys. zł limitu wartości środków trwałych, których nabycie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Obecnie projekt jest w trakcie konsultacji.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA