fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Białoruś

Polscy pisarze piszą do pisarzy białoruskich

Protesty przeciwników Łukaszenki na Białorusi
AFP
W niełatwych i dla Polski czasach ze ściśniętym sercem odczytujemy Wasz list otwarty i nadchodzące z Białorusi wiadomości o szerzącym się bezprawiu i przemocy.

Samozwańcza władza, depcąc Konstytucję i zasadnicze prawa człowieka i obywatela, chce brutalną siłą stłumić manifestacje społeczeństwa obywatelskiego, świadectwo życia narodu wolnego, godnego i rozumnego. Gniew obywateli własnego kraju, których prawa gwałci, usiłuje skierować przeciwko zmyślonym wrogom. Walcząc z wolnością, szuka sprzymierzeńców wśród tych, którzy na świecie dążą do jej obalenia.

Przypominają się dawne słowa Cypriana Kamila Norwida: „Ogromne wojska, bitne generały, policje – tajne, widne i dwu-płciowe – przeciwko komuż tak się pojednały? – przeciwko kilku myślom… co nie nowe!”

W godzinie próby bądźcie pewni naszej solidarności. Prawa człowieka są te same dla wszystkich – w ich obronie zawsze walczymy o wolność naszą i waszą.

Pod listem podpisali się:

Jarosław Abramow
Janusz Anderman
Edward Balcerzan
Jacek Bocheński
Grażyna Borkowska
Marzena Broda
Przemysław Czapliński
Małgorzata Czermińska
Krzysztof Czyżewski
Krystyna Dąbrowska
Jacek Dehnel
Anna Frajlich-Zając
Natasza Goerke
Magdalena Grochowska
Jacek Gutorow
Józef Hen
Inga Iwasiów
Łukasz Jarosz
Aneta Kamińska
Jan Maria Kłoczowski
Leszek Kolankiewicz
Lidia Kośka
Urszula Kozioł
Ryszard Krynicki
Marcin Kula
Ewa Kuryluk
Bogusława Latawiec
Włodzimierz Lengauer
Ewa Lipska
Adam Lipszyc
Natalia Malek
Piotr Matywiecki
Andrzej Mencwel
Piotr Mitzner
Joanna Mueller
Anna Nasiłowska
Leonard Neuger
Kazimierz Orłoś
Anna Piwkowska
Adam Pomorski
Bianka Rolando
Tomasz Różycki
Marcin Sendecki
Krzysztof Siwczyk
Iwona Smolka
Piotr Sommer
Sergiusz Sterna-Wachowiak
Jerzy Surdykowski
Małgorzata Szejnert
Małgorzata Szpakowska
Wojciech Tochman
Olga Tokarczuk
Adam Zagajewski
Andrzej Zawada

LIST OTWARTY PISARZY BIAŁORUSKICH

My, pisarze białoruscy, wyrażamy głębokie zaniepokojenie z powodu widocznej w naszym kraju w ostatnich stu dniach nieustannej eskalacji przemocy ze strony struktur siłowych i nominatów władzy wobec obywateli, którzy biorą udział w pokojowych akcjach protestu i solidarności.

Takiej skali masowych represji w ostatnich czterdziestu latach nie doświadczyło ani jedno państwo w Europie. W ciągu tych stu dni aresztowanych zostało około trzydziestu tysięcy osób, odniosło obrażenia ponad cztery tysiące, poniosło śmierć osiem osób. W państwie ignoruje się podstawowe prawa człowieka. Przeciwko winnym zabójstw i obrażeń nie wszczyna się postępowania karnego. Bije się zatrzymanych po ich skuciu, co jest praktyką zabronioną w prawodawstwie światowym nawet wobec jeńców wojennych. Z ust rządzących padają bezpośrednie polecenia relegacji studentów z uczelni wyższych i zwalniania z miejsca pracy tych, którzy nie aprobują polityki państwa. Stanowi to jawne naruszenie obowiązującej Konstytucji Republiki Białorusi.

Eskalacja przemocy, rozprzestrzenienie bezkarności, pozbawienie Białorusinów konstytucyjnych praw zasadniczych prowadzą do głębokiego, długotrwałego kryzysu narodowego we wszystkich sferach życia publicznego: bankructwa gospodarczego, międzynarodowej izolacji, upadku Białorusi na dno rankingu cywilizacyjnego.
Chylimy czoło przed odwagą i wytrwałością narodu białoruskiego, wyrażamy współczucie tym wszystkim, którzy ucierpieli i stracili bliskich, zwracamy się z żądaniem do władz, do zwierzchników struktur państwowych, do urzędników, którzy zachowali jeszcze zdolność trzeźwego myślenia: dopóki jeszcze nie wtrąciliście kraju w otchłań przemocy i powszechnego kryzysu – natychmiast zaprzestańcie masowych represji, pastwienia się nad tymi, którzy pragną zmian, uznajcie swoją porażkę i poddajcie się woli narodu!

17 listopada 2020

Wśród 140 sygnatariuszy listu pojawiają się nazwiska pisarzy znanych i tłumaczonych w Polsce: Swiatłana Aleksijewicz, Aleś Arkusz, Uładzimir Arłou, Iryna Bahdanowicz, Lawon Barszczeuski, Alhierd Bacharewicz, Anton Franciszak Bryl, Wiera Burłak, Andrej Chadanowicz, Iryna Chadarenka, Kastuś Cwirka, Leanid Drańko-Majsiuk, Siarhiej Dubawiec, Alaksandr Fiaduta, Leanid Hałubowicz, Jazep Januszkiewicz, Wiktar Kaźko, Uładzimir Lankiewicz, Walżyna Mort, Tacciana Niadbaj, Uładzimir Niaklajeu, Siarhiej Pryłucki, Wiaczasław Rahojsza, Usiewaład Scieburaka, Hanna Sewiaryniec, Kanstancin Sewiaryniec, Michaś Skobła, Aleś Smalanczuk, Wincuk Wiaczorka, Zmicer Wiszniou, Lawon Wolski, Wasil Zujonak, Wiktar Żybul.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA