fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpieczeństwo

Przemieszczanie się w Sylwestra - wyjątki

Sylwester
Adobe Stock
Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich napływają pytania ws. możliwości przemieszczania się w noc sylwestrową. RPO wyjaśnia, jak rozumieć przepisy.

Kontrowersyjne regulacje ws. zakazu wychodzenia z domów znajdują się w rządowym rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które w tym tygodniu nowelizowano już dwukrotnie.

Zgodnie z § 26 dokumentu, od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19:00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6:00 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób przebywających na tym obszarze jest możliwe wyłącznie w celu:

- wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej,

- zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Zdaniem RPO oznacza to, przemieszczanie się w od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 1 stycznia 2021 r. w godzinach wskazanych powyżej, co do zasady nie jest dopuszczalne, chyba że następuje w celu wskazanym jako wyjątek (czynności służbowe, zawodowe, działalność gospodarcza, zaspokojenie niezbędnej potrzeby związanej z bieżącymi sprawami życia codziennego).

- Interpretacja zwłaszcza tej ostatniej przesłanki może zależeć od konkretnych, indywidualnych okoliczności - wyjaśnia RPO.

Rzecznik zwrócił uwagę na interpretację sformułowania „niezbędna potrzeba bytowa", na jaką wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. (sygn. akt I OSK 2905/15), wiążąc niezaspokojenie tej potrzeby z zagrożeniem dla egzystencji danej osoby (por. także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 maja 2013 r., sygn. akt III SA/Kr 1297/12).

Źródło: RPO
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA