fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Handlowy powyżej oczekiwań

Citi Handlowy
Fotorzepa, Rafał Guz
Bank Handlowy miał wyższy zysk od prognoz, ale to zasługa odwrócenia rezerw. Przychody były słabsze niż oczekiwano.

Citi Handlowy miał w III kwartale 115 mln zł zysku netto, o 14 proc. więcej niż prognozowano. Rezultat jest o 1 proc. wyższy niż rok temu i o 29 proc. niż w poprzednim kwartale. Po trzech kwartałach zysk netto wyniósł 230 mln zł wobec 306 mln zł rok temu.

- Wyniki Banku Handlowego jeśli spojrzymy tylko na linię zysku netto nie były złe, ale była to jedynie zasługa rozwiązania rezerw. Pozostałe pozycje prezentują się już znacznie mniej korzystnie – jeden z najsilniejszych w sektorze spadków wyniku odsetkowego i marży odsetkowej, spadek dochodów prowizyjnych, podczas gdy większość banków notuje wzrosty tej pozycji, pokazują skalę problemów z utrzymaniem zadowalającej rentowności. Nawet spadek wydatków jest niższy niż w innych bankach, przy silniejszym zmniejszeniu dochodów. Zmiana wolumenów kredytowych kw./kw. też nieco gorsza niż średnia sektora. Rezultaty oceniamy więc jako dość słabe, zwłaszcza pod względem wyniku operacyjnego. Wskaźnik P/E dla wyników kwartalnych w stos. rocznym wyniósł 8.8 czyli dość nisko – ocenia Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.

Saldo rezerw było w III kwartale dodatnie (czyli pozytywny wpływ na rachunek wyników) i wyniosło 25,3 mln zł. Rynek oczekiwał zawiązania rezerw (salda ujemnego) w wysokości 32,2 mln zł. W II kwartale rezerwy obciążyły wyniki kwotą 110 mln zł a rok temu 91 mln zł. W przypadku bankowości instytucjonalnej głównym powodem rozwiązania odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych była redukcja zaangażowania z tytułu należności kredytowych znajdujących w tzw. etapie 3. Poprawa jakości kredytów znajdujących się w etapie 2. Skutkowała przeniesieniem ich do etapu 1. i rozwiązaniem części rezerw. Handlowy utrzymał modelowe rezerwy na pandemię.

Wynik odsetkowy w III kwartale wyniósł 214 mln zł i okazał się 9 proc. poniżej oczekiwań. Rezultat ten spadł 27 proc. rok do roku i 19 proc. kwartalnie. Nie zachwycił też wynik z opłat i prowizji, który wyniósł 137 mln zł i wprawdzie był 3 proc. powyżej szacunków rynku, ale spadł 3 proc. rok do roku. Spadek dotyczył przede wszystkim wyniku w segmencie bankowości detalicznej (o 6,1 proc.). Niższa mobilność klientów indywidualnych w związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią COVID-19 wpłynęła negatywnie na przychody z tyt. FX na kartach płatniczych. Optymistyczny jest wzrost wobec poprzedniego kwartału o 11 proc.

Koszty (razem z amortyzacją) wyniosły w III kwartale 271 mln zł, czyli były 4 proc. niższe niż oczekiwał to rynek. Spadły 2 proc. rok do roku i 9 proc. w ujęciu kwartalnym. Wskaźnik kosztów do dochodów wzrósł do 62 proc. z 50 proc. rok wcześniej.

Na koniec III kwartału 2020 roku suma bilansowa banku wyniosła 60,2 mld zł, co stanowiło wzrost o 15,8 proc. w porównaniu do końca 2019 roku. Wartość należności od klientów na koniec III kwartału 2020 roku wyniosła 22,7 mld zł i była niższa o 4,5 proc. w stosunku do końca 2019 roku.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA