fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

BOŚ już bez Stanisława Kluzy

Fotorzepa, Jerzy Dudek
We wtorek upłynęła trzyletnia kadencja zarządu Banku Ochrony Środowiska. Rada nadzorcza powołała nowy, w którym nie ma Stanisława Kluzy, dotychczasowego prezesa.

Obowiązki prezesa zarządu – do 15 czerwca– przejmuje dr hab. Emil Ślązak, sekretarz rady nadzorczej banku, czasowo oddelegowany do pełnienia tej funkcji. Natomiast od 16 czerwca pełniącym obowiązki prezesa BOŚ będzie Bogusław Białowąs (będzie prezesem po tym jak uzyska zgodę Komisji Nadzoru Finansowego). W składu zarządu powołanych zostało dotychczasowych dwoje wiceprezesów: Annę Milewską oraz Dariusza Grylaka.

Białowąs jest zastępcą dyrektora w Departamencie Usług Agencyjnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej. Z BGK związany od 2002 r., od 5 lat specjalizuje się w współtworzeniu i realizacji przez BGK rządowych programów mieszkaniowych takich jak: Rodzina na Swoim; Mieszkanie dla Młodych; Budownictwo Komunalne i Socjalne. Karierę w bankowości rozpoczął w 1992 r., zdobywając doświadczenie głównie w obszarze ryzyka kredytowego, restrukturyzacji i windykacji. Od 1995 r. organizował i nadzorował działanie komórek kredytów trudnych w bankach komercyjnych. Autor licznych opracowań i artykułów z zakresu restrukturyzacji i windykacji, a od kilku lat z zakresu działania rządowych programów wspierających budownictwo mieszkaniowe.

Przez ostanie 15 miesięcy BOŚ kierował dr Stanisław Kluza. To był dla banku trudny czas ze względu na problemy kapitałowe i nienajlepsze wyniki, spowodowane strukturą bilansu – wysokiego kosztu finansowania i niskiej rentowności aktywów oraz podwyższonych odpisów. Najważniejsze efekty działania Kluzy to dokapitalizowanie banku, wdrożenie nowej strategii na lata 2016-2020, poprawa kluczowych współczynników finansowych i odzyskanie przez bank stabilności na poziomie operacyjnym.

W niecały miesiąc po objęciu przez Kluzę obowiązków prezesaopublikował Ramową Strategię Rozwoju na lata 2016-2020. Do kluczowych kierunków ujętych w strategii należą: korekta modelu biznesowego grupy, konieczność zapewnienia stabilnych źródeł finansowania, rozszerzanie aktywności w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska, a także zwiększanie zaangażowania na polu obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Cele te były skutecznie realizowane.

Jednym z istotniejszych wyzwań, przed jakimi stanął Bank w 2016 r. było pozyskanie kapitału. Emisja akcji serii U została sfinalizowana już w połowie minionego roku, a kapitał zakładowy BOŚ wzrósł o 400 mln zł, do 628,7 mln zł. Wśród ważnych osiągnięć jest restrukturyzację kosztów finansowania, w tym wykup euroobligacji o wartości 250 mln euro i zastąpienie ich o przeszło połowę tańszym pieniądzem pozyskiwanym na rynku depozytów złotowych. Dzięki temu doszło do znacznej poprawy wyniku odsetkowego banku (o 100 mln zł w całym roku), marża odsetkowa netto urosła z 1,3 proc. w 2015 r. do 1,5 proc. na koniec 2016 r. oraz do blisko 2 proc. w pierwszych miesiącach 2017 r. Dzięki działaniom w zakresie optymalizacji kosztów, BOŚ poprawił wskaźnik C/I z poziomu 84 proc. w 2015 r. do 69 proc. w 2016 r.

Kierowany przez Stanisława Kluzę zarząd BOŚ podjął także trudną decyzję wobec starego portfela kredytów udzielonych na inwestycje wiatrowe (lata 2014 – 2015). Utworzenie odpisów w tym obszarze za 2016 r. (w skali grupy wyniosły one ok. 100 mln zł) miało istotne znaczenie dla całego procesu restrukturyzacji banku, przygotowując bazę do osiągania przyszłych wyników zgodnie z celami wyznaczonymi w strategii. Co istotne bank zdecydował się na taki krok pomimo braku na koniec roku zaległości w obsłudze zobowiązań przez inwestorów posiadających farmy wiatrowe.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA