fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Nadzór wspomoże banki, aby te chętniej finansowały duże firmy

Fotorzepa, Robert Gardziński
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawia stanowisko w sprawie Pakietu Impulsów Nadzorczych o finansowania przez banki klientów korporacyjnych w obliczu pandemii koronawirusa.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w uzgodnieniu ze środowiskiem bankowym przedstawił swoją ocenę dotyczącą rozwiązań mających umożliwić bankom utrzymanie lub zmiany warunków (wydłużenia harmonogramu lub zwiększenia kwoty) finansowania klientów korporacyjnych (nieobjętych zakresem szczególnych regulacji ustawowych wprowadzanych dla mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej) w obliczu pandemii koronawirusa.

UKNF dokonał oceny interpretacji i stosowania art. 70 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe. W ocenie urzędu ustawowa definicja zdolności kredytowej nie powinna ulegać zmianie. „Mając na uwadze pandemię oraz jej skutki gospodarcze, UKNF akceptuje sytuację, w której banki, w odniesieniu do swoich obecnych klientów dotkniętych skutkami pandemii, którzy byli przedmiotem pełnej oceny kredytowej nie wcześniej niż 31.03.2019 r. oraz przeglądu kwartalnego nie wcześniej niż 30.09.2019 r., będą utrzymywały lub zmieniały na korzyść klienta warunki finansowania (np. wydłużając okres finansowania) na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 2 pr. bank., także w sytuacji utraty przez klienta w związku z pandemią zdolności kredytowej, rozumianej jako przejściowe zagrożenie utraty płynności, w szczególności w wyniku zamknięcia udostępnianego finansowania i w sytuacji braku możliwości pełnego zbadania tej zdolności oraz braku możliwości sporządzenia pełnego planu naprawy (art. 70 ust. 2 pkt 2 pr. bank.) z uwagi na brak wiarygodnych danych" – napisał UKNF w komunikacie.

Odnowienie finansowania na warunkach z końca 2019 r. nie powinno być dokonywane na okres dłuższy niż 1 rok. W odniesieniu do przypadków zwiększenia kwoty finansowania obecnych klientów powyżej poziomu z końca 2019 r., banki w swoich decyzjach mogą uwzględniać uproszczone pozytywne projekcje płynności. Takie ekspozycje powinny być identyfikowalne i podlegać procesowi monitorowania, w szczególności płynnościowego, o częstotliwości większej niż standardowy przegląd kwartalny.

UKNF zaznacza, że akceptuje sytuację, w której przy podejmowaniu decyzji kredytowych dotyczących spraw, o których mowa powyżej, decydenci kredytowi – dysponując pozytywnymi projekcjami płynności spełniającymi wymagania– nie będą wymagali przedstawienia przez takich kredytobiorców „szczególnego sposobu zabezpieczenia", przy czym UKNF oczekuje rozsądnego podejścia decydentów kredytowych przy przyjmowaniu zabezpieczeń w tego typu sytuacjach.

W przypadku objęcia ekspozycji kredytowych gwarancją BGK (dotyczy to zarówno ekspozycji istniejących jak i przypadków zwiększenia zaangażowania w związku z neutralizacją wpływu sytuacji pandemicznej, a także nowych finansowań dla podmiotów mających gwarancje BGK) w wysokości 80 proc. kwoty kredytu, UKNF akceptuje potraktowanie takiej gwarancji jako spełniającej warunek „szczególnego sposobu zabezpieczenia". „W takich przypadkach bank podejmie starania (na zasadzie best-efforts) w celu pozyskania zabezpieczenia co najmniej pozostałych 20 proc. kredytu, a w przypadku braku takiej możliwości część kredytu nieobjęta gwarancją BGK zostanie ujęta w kalkulacji aktywów ważonych ryzykiem banku z wagą 150 proc." – dodaje UKNF.

Inspekcje nadzoru realizowane w bankach i badające okres po powstaniu zagrożenia pandemicznego będą uwzględniały powyższe podejście w toku czynności inspekcyjnych, w szczególności dotyczących procesu kredytowego. „W celu umożliwienia bankom koncentracji na czynnościach związanych z obsługą klientów i procesach kluczowych z punktu widzenia wyzwań wynikających ze stanu pandemii a także rozumiejąc wynikającą z powyższego konieczność realokacji zasobów, UKNF podejmie działania związane z przesunięciem w czasie wejścia w życie wybranych Rekomendacji KNF": Urząd zaproponuje przesunięcie terminu wdrożenia Rekomendacji S (dotyczącej kredytów mieszkaniowych) do 30 czerwca 2021 r., zapowiedziane już zostało opóźnienie wdrożenia Rekomendacji R (dotyczącej ryzyka kredytowego). Ponadto, uwzględniając postulaty zgłoszone przez banki dotyczące niektórych wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, UKNF – w ramach prac prowadzonych na forum EBA i jako uczestnik tych prac – przedstawi do rozważenia przez EBA uzgodnione z bankami postulaty w imieniu polskiego sektora bankowego.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA