fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Cięcie stóp pochłonie jedną trzecią zysku Aliora

Bloomberg
Roczny negatywny wpływ przeprowadzonej obniżki stóp procentowych o 0,50 pkt proc. obniży zysk netto banku w skali roku o około 110-140 mln zł.

Alior Bank podał szacowany wpływ epidemii koronawirusa na swoje wyniki. Jeden z najważniejszych czynników wpływających na zyskowność w najbliższych kwartałach to cięcie przez Radę Polityki Pieniężnej stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt. proc., czyli do rekordowo niskich 1,00 proc. Obniżono też stopę rezerwy obowiązkowej Narodowego Banku Polskiego z 3,5 proc. do 0,5 proc. Te dwa czynniki spowodują obniżenie wyniku netto grupy po około 27-35 mln zł kwartalnie (czyli rocznie 108-140 mln zł) oraz marży odsetkowej po o 0,18-0,24 pkt. proc. Dla porównania analitycy prognozowali, że w tym roku Alior – jeśli nie byłoby cięcia stóp ani niespodzianek z kosztami ryzyka – wypracowałby około 450 mln zł zysku netto, zatem przeprowadzone  cięcie stóp obniży zysk banku aż o jedną trzecią. Marża odsetkowa wyniosła w 2019 r. 4,51 proc.

Poza tym, ze względu na obniżenie aktywności gospodarczej w Polsce, bank spodziewa się obniżenia aktywności klientów, pogorszenia ich sytuacji finansowej i niższej sprzedaży produktów finansowych. Bank planuje podjąć działania mające na celu ograniczenie wpływu wspomnianych czynników na wyniki finansowe kontynuując realizację przedstawionej na początku marca strategii "Więcej niż bank". W dzisiejszym raporcie Alior nie odniósł się do celów strategicznych, głównie ROE mającego wrócić do poziomu ponad 10 proc. i spadku kosztów ryzyka do 1,8 proc. Alior ze względu na swoją strukturę bilansu (duży udział pożyczek gotówkowych dających wysokie marże) to najbardziej wrażliwy na cięcie stóp bank na GPW.

Bank zapewnia, że jego pozycja kapitałowa pozostaje niezagrożona, a wskaźniki Tier1 oraz TCR są wysokie, ze sporym buforem ponad wymaganiami nadzoru. W związku z obniżeniem bufora ryzyka systemowego do zera z 3 proc. minimalne wymagania wobec współczynników kapitałowych banku i grupy zmalały o 3 pkt proc., co zwiększa bufor kapitałowy banku do 2,7 mld zł według stanu na koniec lutego. Dodaje, że sytuacja płynnościowa banku jest ściśle monitorowana, a wskaźniki płynności pozostają na bezpiecznych poziomach.

Poza tym bank informuje, że „podjął niezbędne działania w celu zachowania pełnej ciągłości operacyjnej oraz wprowadził szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom".

Bank zaznacza, że ocena wpływu epidemii na działalność, wyniki finansowe i perspektywy grupy „sporządzona została w oparciu o najlepszą wiedzę banku na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Biorąc pod uwagę szereg okoliczności zewnętrznych, w tym dynamikę zdarzeń związanych m.in. z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, wystąpieniem zmian legislacyjnych, wprowadzaniem zmian w otoczeniu regulacyjnym oraz pomocowych rozwiązań dla klientów nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania ich wpływu na działalność i wyniki finansowe grupy".

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA