fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Koronawirus: Większe transakcje kartą bez PIN

Bloomberg
Komisja Nadzoru Finansowego przyśpiesza prace nad podniesieniem limitu transakcji bezgotówkowych niewymagających kodu PIN do 100 zł. Ma to pomóc w walce z koronawirusem.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wysłał w środę, 11 marca, do wydawców kart płatniczych i agentów rozliczeniowych pisma, w których w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z rosnąca liczbą zachorowań na SARS-CoV-2 (koronawirus) na terytorium Polski zalecił podjęcie działań mających na celu wspomaganie profilaktyki niekontrolowanego rozprzestrzeniania się w Polsce tego koronawirusa poprzez umożliwienie stosowania podwyższonych limitów dla transakcji bezstykowych niewymagających użycia PIN (do tej pory wynosi 50 zł).

Ograniczyć ryzyko

- Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem należy maksymalnie ograniczać przebywanie w miejscach publicznych i sumiennie przestrzegać podstawowych zasad higieny. W miarę możliwości należy również, podczas wykonywania codziennych czynności, np. robienia zakupów, ograniczać kontakt z obiektami powszechnego użytku. Takimi obiektami są m.in. terminale płatnicze POS – mówi Jacek Barszczewski, rzecznik UKNF. Według danych organizacji kartowych, około 86 proc. transakcji kartami płatniczymi (i instrumentami opartymi na karcie) nie przekracza kwoty 100 zł. Podniesienie limitu kartowych transakcji bezstykowych niewymagających użycia PIN do tej kwoty istotnie ograniczyłoby zatem bezpośredni, fizyczny kontakt znaczącej liczby osób płacących kartami płatniczymi z terminalami POS, które mogą być nośnikiem wirusa – argumentuje KNF. Być może zwiększyłoby także skłonność klientów do przejścia z gotówki na obrót bezgotówkowy. Z danych NBP wynika, że w 2018 r. 57 proc. płatności detalicznych w Polsce było gotówkowymi, pozostałe 43 proc. bezgotówkowymi. W 2005 r. było to odpowiednio 98 proc. i 2 proc.

Z tych względów UKNF zarekomendował pilne podjęcie wszelkich możliwych działań, w tym we współpracy z działającymi w Polsce organizacjami płatniczymi, zmierzających do możliwie szybkiego podwyższenia do kwoty 100 zł limitów kartowych transakcji bezstykowych niewymagających użycia PIN. Pismo w tej sprawie zostało tego samego dnia skierowane także do Narodowego Banku Polskiego. UKNF uznał w nim za wskazane podjęcie próby możliwie szybkiego wdrożenia nowych limitów przez jak największą liczbę dostawców usług płatniczych. Skuteczność tego zabiegu w walce z koronawirusem wymaga zgodnego i skoordynowanego działania organizacji kartowych, agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych.

- Mając na uwadze wskazane okoliczności, w związku z wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych kompetencjami przysługującymi Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, UKNF zwrócił się do NBP z prośbą o pilne podjęcie stosownych działań zmierzających do niezwłocznego, możliwie najszybszego wdrożenia przez działające na terytorium Polski organizacje płatnicze, w szczególności VISA oraz Mastercard, nowych, podwyższonych limitów dla kartowych transakcji bezstykowych niewymagających użycia PIN. Podniesienie limitu nie jest tylko kwestią podjęcia stosownych decyzji, lecz wymaga także, a nawet przede wszystkim, zmian organizacyjnych i technicznych, a także ścisłej i skoordynowanej współpracy po stronie wszystkich zaangażowanych w procesowanie płatności kartowych – tj. organizacji kartowych, agentów rozliczeniowych (dostawców terminali POS) i wydawców kart płatniczych (głównie banków) – dodaje Barszczewski.

Zgoda już jest, ale trzeba wsparcia

NBP odpowiada, że decyzje wyrażające zgodę na wnioskowane przez organizacje kartowe podwyższenie do 100 zł limitu transakcji zbliżeniowych, dokonywanych kartami płatniczymi, przy przeprowadzaniu których nie ma konieczności podawania numeru PIN, zostały wydane przez NBP już w 2018 r., tj. w maju 2018 r. w odniesieniu do wniosku Mastercard Europe oraz w listopadzie 2018 r. w odniesieniu do wniosku VISA Europe Limited. „Według informacji posiadanych przez NBP organizacje kartowe poinformowały już podmioty rynkowe o terminach, od których ww. zmiany będą mogły być wprowadzane przez wydawców kart płatniczych i agentów rozliczeniowych obsługujących terminale płatnicze. W chwili obecnej wydawcy kart płatniczych i agenci rozliczeniowi dostosowują swoje systemy i działalność do powyższych zmian. Decyzje dotyczące ewentualnego przyspieszenia terminu wprowadzenia ww. zmiany leżą więc obecnie nie po stronie NBP, ale głównie po stronie wydawców kart płatniczych i agentów rozliczeniowych, które, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, są nadzorowane przez KNF" – odpowiada biuro prasowe NBP.

UKNF zaznacza, że ma świadomość tego, że NBP już ponad rok temu udzielił czołowym organizacjom płatniczym (Visa i MasterCard) stosownych zgód w tej sprawie. - UKNF zwrócił się do Prezesa NBP, jako organu nadzorującego organizacje płatnicze, jedynie o stosowne wsparcie podjętych przez UKNF działań, w zakresie np. zapewnienia odpowiedniej współpracy organizacji płatniczych z wydawcami kart i agentami rozliczeniowymi (acquirerami) – dodaje Barszczewski. Wcześniej Visa informowała, że podniesie limit w lipcu tego roku, MasterCard nie podał jeszcze tej daty.

- W nawiązaniu do apelu przewodniczącego KNF, aby w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa podnieść limit transakcji zbliżeniowych bez PIN do 100 złotych, pragniemy poinformować, że Mastercard obecnie pracuje ze wszystkimi uczestnikami rynku płatniczego, w tym z agentami rozliczeniowymi i wydawcami kart płatniczych, aby zmiana ta była możliwa jak najszybciej - informuje Michał Miłowski z MaserCarda.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA