fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Dywidenda Handlowego uchwalona

Bloomberg
Dzisiaj akcjonariusze Banku Handlowego zgodzili się na wypłatę dywidendy. Jednak podział zysku i jego wielkość zależeć będzie od decyzji KNF.

Dzisiaj zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego zgodziło się na propozycje przedstawione w poniedziałek przez zarząd w projektach uchwał. Decyzja akcjonariuszy o podziale zysku jest warunkowa i uzależniona od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, która ma zapaść – zgodnie z uchwałą – nie później niż do 10 września (rynek oczekuje jej na przełomie lipca i sierpnia).

Bank przedstawił cztery scenariusze wypłaty. Pierwszy zakłada, że KNF zgodzi się na rozdysponowanie całego zysku. Łącznie do akcjonariuszy może zatem trafić maksymalnie 637 mln zł, co dałoby 4,86 zł na akcję i przy obecnym kursie (47,95 zł) stopę dywidendy w wysokości 10,2 proc. Druga opcja to wypłata 75 proc., gdyby na tyle zezwoliła KNF. To dałoby 3,66 zł na walor i 7,6 proc. stopy dywidendy. Trzecia opcja oznacza wypłatę maksymalnie 50 proc., co przyniosłoby na akcję 2,44 zł i 5,1 proc. stopy dywidendy. W przypadku braku spełnienia warunku wypłaty 50 proc. zysku, zarobek z 2020 r. i niepodzielony zysk za 2019 r. pozostaną w całości niepodzielone. Wtedy pula niepodzielonych zysków banku urosłaby do blisko 800 mln zł (niepodzielone zyski – wynoszące obecnie około 640 mln zł, będą urosną proporcjonalnie także w razie wypłaty dywidend mniejszych niż maksymalne).

Jeśli KNF zgodzi się na wypłatę dywidendy, terminem ustalenia prawa do dywidendy będzie 15 września a jej wypłata nastąpi 22 września.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA