fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Idea Bank tym razem na plusie

materiały prasowe
Mający problemy kredytodawca osiągnął dodatni wynik netto w III kwartale, znowu zamierza szukać inwestora.

Idea Bank miał w III kwartale 2019 r. blisko 13 mln zł zysku netto wobec 28 mln zł straty rok temu i symbolicznego zysku 1,3 mln zł w II kwartale bieżącego roku. Po trzech kwartałach strata netto banku to 65,5 mln zł. 

Z powodu zmniejszenia bilansu wynik odsetkowy w III kwartale spadł o 6 proc., do 149 mln zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 28 mln zł wobec -8 mln zł rok temu (obciążyły go wtedy rezerwy). Koszty działania zmalały dzięki programowi oszczędności o 42 proc., do 64 mln zł. Bank podtrzymał, że łączne efekty działań restrukturyzacyjnych (redukcje zatrudnienia, zmiany w sieci placówek) przyniosą w ujęciu rocznym oszczędności na poziomie około 100 mln zł. Saldo rezerw kredytowych podskoczyło jednak o 25 proc., do 90 mln zł. Wskaźnik NPL (kredytów zagrożonych) na koniec września wynosił 21 proc., podczas gdy pod koniec 2018 roku był na poziomie 17,1 proc. - to często obserwowane zjawisko w bankach mocno ograniczających sprzedaż nowych kredytów.

Powodem mniejszej sprzedaży przez Idea Bank są dotykające ją problemy kapitałowe, które od ponad roku kształtują się nadal poniżej wymaganych przez Komisję Nadzoru Finansowego wymogów. Minimalny poziom łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) dla grupy Idea Banku wynosi 13,5 proc. Obecnie współczynnik ten wynosi 2,22 proc. W przypadku współczynnika kapitału Tier1 wymóg to 11,5 proc., bank zanotował 1,3 proc. (na poziomie skonsolidowanym). Dzięki zyskowi i ograniczaniu sumy bilansowej przez kwartał współczynnik TCR urósł o 0,11 pkt proc.

- Nasza strategia, którą w skrócie można opisać „przez rentowność do kapitałów”, przynosi efekty już drugi kwartał z rzędu – uważa prezes Jerzy Pruski. – Mamy czyste przedpole, bo krytyczną analizę aktywów i modelu biznesowego przeprowadziliśmy w I połowie tego roku, a wyroki TSUE, o których jest ostatnio tak głośno, praktycznie w ogóle nas nie dotyczą. Dzięki temu możemy krok po kroku budować nowy bank, wiarygodny, rentowny, skupiony na budowie przemyślanej oferty dla mikro i małych przedsiębiorstw – dodaje. 

- Absolutnym priorytetem Idea Banku jest uzyskanie trwałej rentowności oraz odbudowa wskaźników kapitałowych. Ścieżka dojścia do tych celów jest wyznaczona i obejmuje zmniejszanie kosztów przy równoczesnym wypracowywaniu atrakcyjnej, rentownej po uwzględnieniu kosztów ryzyka, oferty produktowej. Istotnym elementem tej ścieżki jest także ograniczanie sumy bilansowej w taki sposób, by proces ten był optymalny z punktu widzenia planu naprawy Banku – zaznacza Pruski.

Bank informuje, że opracował oraz przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego plan działań naprawczych oparty na znacznym zmniejszeniu kosztów oraz obniżeniu skali prowadzonej działalności. Prawdopodobnie nie został nadal zatwierdzony.

Idea szukała inwestora, od lipca do października due diligence prowadził jeden z funduszy private equity, ale ostatecznie odstąpił od inwestycji i dokapitalizowania banku. Zarząd wskazuje, że nadal jest otwarty na rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Po odbudowaniu rentowności będzie kontynuować proces poszukiwania inwestora w celu podwyższenia kapitału lub połączenia z innym bankiem. "Podstawowym celem podejmowanych działań restrukturyzacyjnych jest zbudowanie podstaw długoterminowej, stabilnej rentowności banku i grupy kapitałowej banku. Szybkie osiągnięcie trwałej rentowności jest działaniem niezbędnym do ochrony niskiej bazy kapitałowej banku. Zdolność do generowania powtarzalnych dochodów ma być także czynnikiem decydującym o odbudowie i utrzymaniu zaufania do banku i grupy kapitałowej banku w średnim i dłuższym horyzoncie czasowym" - napisano w raporcie.

Dodano, że odbudowa zaufania inwestorów jest z kolei kluczowym czynnikiem sukcesu planowanego podwyższenia kapitału banku. „W warunkach odbudowanej rentowności bank będzie bowiem kontynuować proces poszukiwania inwestora w celu podwyższenia kapitału lub połączenia z innym bankiem. Dzięki temu zostałyby przywrócone wskaźniki kapitałowe do poziomu wymaganego przez rozporządzenie CRR oraz wymogów połączonego bufora" - dodał.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA