fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Banki dokręcą kredytową śrubę

Fotorzepa, Marta Bogacz
Niektóre banki planują w tym kwartale zaostrzać politykę kredytową dla małych i średnich firm i kredytów mieszkaniowych. Dla konsumpcyjnych zaostrzenie będzie niewielkie.

To główne wnioski płynące z ankiety Narodowego Banku Polskiego „Sytuacja na rynku kredytowym” przeprowadzonej wśród przewodniczących komitetów kredytowych 26 banków na początku lipca.

Małym i średnim firmom może być trudniej

Zmiany polityki kredytowej w tym roku, gdy część banków zaostrzyła polityki dla sektora MŚP (szczególnie dla kredytów krótkoterminowych), miały zauważalnie mniejszą skalę niż w poprzedzających kwartałach. Ankietowane banki w II kwartale nieznacznie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw i podobnie jak w poprzednich okresach skala zaostrzenia polityki kredytowej była większa w segmencie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. W niewielkim stopniu zmieniły warunki przyznawania kredytów dla firm, pojedyncze banki zwiększyły marżę kredytową, w tym dla kredytów obarczonych większym ryzykiem.

Czytaj także:  Codziennie próbowano wyłudzić z banków milion złotych 

Na III kwartał pojedyncze banki przewidują kontynuację zaostrzania polityki kredytowej w segmentach krótko- i długoterminowych kredytów dla małych i średnich firm i utrzymanie dotychczasowego popytu na kredyty dla przedsiębiorstw ogółem.

Popyt na hipoteki w górę, ale warunki też

Po dłuższym okresie zaostrzania kryteriów udzielania kredytów, w tym o znacznej skali w 2018 r., w bieżącym roku polityka banków w tym zakresie ustabilizowała się. W II kwartale nie zmieniły kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. Zaostrzyły nieco warunki udzielania kredytów, m.in. podniosły marżę kredytową oraz pozaodsetkowe koszty kredytu. W opinii ankietowanych podmiotów do zaostrzenia polityki kredytowej skłaniał wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, do którego przyczyniły się głównie prognozy odnośnie do sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. 

Zgodnie z przewidywaniami banków z poprzednich badań, w II kwartale tego roku zaobserwowały istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. Na III kwartał przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych i niewielki wzrost popytu.

Rośnie popyt na kredyty konsumpcyjne

Pod względem kredytów konsumpcyjnych II kwartał był kolejnym okresem zaostrzania przez banki kryteriów udzielania tych zobowiązań, głównie ze względu na przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej i wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów konsumpcyjnych (o ryzyku wynikającym z coraz wyższych kwot kredytowania w tym segmencie ostrzegają regularnie NBP i KNF) oraz wzrost popytu. W niektórych przypadkach zdecydowało o tym pogorszenie bieżącej i przewidywanej sytuacji kapitałowej banku.

W II kwartale banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, pojedyncze złagodziły niektóre warunki udzielania kredytów: zmniejszyły wymagane zabezpieczenie, zwiększyły maksymalną kwotę kredytu i maksymalny okres kredytowania. W tym okresie, zgodnie z przewidywaniami banków, zwiększył się popyt na kredyty konsumpcyjne.

Na III kwartał banki przewidują niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej oraz dalszy wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA