fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Wyniki egzaminu adwokackiego i radcowskiego 2019

123RF
Najlepiej wypadli tegoroczni absolwenci. W tej grupie pozytywny wynik uzyskało 86,7 proc. przystępujących do egzaminu adwokackiego i radcowskiego.

Ministerstwo Sprawiedliwości ujawniło wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego, które odbyły się od 26 do 29 marca 2019 r. Wyniki ogłosiło 26 komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin adwokacki oraz 38 komisji przeprowadzających egzamin radcowski.

Do egzaminu adwokackiego przystąpiło łącznie 1537 osób. Pozytywny wynik uzyskało 1241 osób, co stanowi 80,7 proc., a wynik negatywny – 296 zdających, tj. 19,3 proc.

Najlepsze wyniki osiągnęli ci, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji – 86,7 proc. osób.

Wśród aplikantów, którzy ukończyli aplikację w latach poprzednich, egzamin zdało 63,3 proc., a wśród uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż ukończenie aplikacji adwokackiej – 59,4 proc.

Najlepiej z egzaminem poradzili sobie zdający w stolicy w komisji nr 8 – 93 proc.

Nieco inaczej prezentują się dane dotyczące egzaminu radcowskiego. Zdawało go 2230 osób. Pozytywny wynik uzyskało 1917 osób, co stanowi 86 proc., a wynik negatywny 312 zdających, tj. 14 proc.

Zdający, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji, uzyskali najlepszy wynik – w tej grupie zdało 94 proc. Wśród aplikantów, którzy ukończyli aplikację w latach poprzednich, pozytywny wynik uzyskało 74,5 proc., a wśród uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż ukończenie aplikacji radcowskiej 67,5 proc.

Najlepiej z egzaminem poradzili sobie zdający w Warszawie w komisji nr 4 – 100 proc. uzyskało wynik pozytywny.

Nie wszystkie zadania były proste. Najłatwiejsze dla zdających egzamin adwokacki okazały się te z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (tylko 16 ocen niedostatecznych). Nieco gorzej radzili sobie z zadaniami z prawa administracyjnego (41 ocen niedostatecznych) oraz z prawa gospodarczego (58 ocen niedostatecznych).

Najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono z zadań z prawa karnego i cywilnego (odpowiednio 148 i 165).

Z kolei na egzaminie radcowskim najwięcej ocen niedostatecznych komisje egzaminacyjne wystawiły z prac z prawa karnego (170), prawa gospodarczego (110) i prawa cywilnego (80). Najmniej problemów zdającym sprawiło rozwiązanie zadań z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Było to 59 i 34 oceny niedostateczne.

OPINIA

Roman Kusz, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

 Wyniki tegorocznego egzaminu adwokackiego nie odbiegały swym poziomem od wyników z lat ubiegłych.  Na stałe zarysowała się różnica pomiędzy poziomem zdawalności osób, które ukończyły aplikację adwokacka, a osobami przystępującymi do egzaminu adwokackiego w trybie art. 66 Prawa o adwokaturze. Wyraźnie widać , że aplikacja adwokacka gwarantuje wysoką zdawalność egzaminu. W ostatnich latach bardzo zmieniła się sytuacja na rynku świadczenia usług prawnych. Już na starcie wielką przewagę zyskują aplikanci adwokaccy, którzy przez 3 lata nabierali szlifów i praktycznie przygotowywali się do wykonywania zawodu. Nasycenie rynku usług prawniczych skłania jednak ku refleksji, że także ich początki w wielu przypadkach będą niełatwe. Nadszedł już czas aby biorąc pod uwagę ilość adwokatów na rynku, a także skomplikowanie wszelkich procedur karnych, cywilnych i administracyjnych, zastanowić sie ponownie nad wprowadzeniem przymusu adwokackiego w szerszej kategorii spraw. Ostatnie zmiany  w przepisach prawa karnego skłaniają ponadto ku refleksji że, ze  względu na realizację prawa do obrony, należałoby wprowadzić obligatoryjny udział obrońcy w czynnościach procesowych już od postępowania przygotowawczego. Urealnienia wymagają także koszty zastępstwa adwokackiego. Młodzi adwokaci stykają się z problemem ponoszenia wysokich kosztów działalności, a z drugiej strony proponowane przez rozporządzenie stawki zastępstwa adwokackiego mają się nijak do włożonej pracy.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA